888tron  (888)
888tron (888)
$0.236220 -3.7%
13.62371969 TRX
44คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$12,947.60
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.231519 / $0.253192
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 100,000,000
888
USD

888tron TRY (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-07 1.74 ₺ N/A
2020-07-06 1.59 ₺ 1.74 ₺
2020-07-05 1.59 ₺ 1.59 ₺
2020-07-04 1.58 ₺ 1.59 ₺
2020-07-03 1.59 ₺ 1.58 ₺
2020-07-02 1.66 ₺ 1.59 ₺
2020-07-01 1.61 ₺ 1.66 ₺
2020-06-30 1.53 ₺ 1.61 ₺
2020-06-29 1.49 ₺ 1.53 ₺
2020-06-28 1.48 ₺ 1.49 ₺
2020-06-27 1.51 ₺ 1.48 ₺
2020-06-26 1.51 ₺ 1.51 ₺
2020-06-25 1.53 ₺ 1.51 ₺
2020-06-24 1.55 ₺ 1.53 ₺
2020-06-23 1.54 ₺ 1.55 ₺
2020-06-22 1.51 ₺ 1.54 ₺
2020-06-21 1.63 ₺ 1.51 ₺
2020-06-20 1.52 ₺ 1.63 ₺
2020-06-19 1.53 ₺ 1.52 ₺
2020-06-18 1.54 ₺ 1.53 ₺
2020-06-17 1.56 ₺ 1.54 ₺
2020-06-16 1.57 ₺ 1.56 ₺
2020-06-15 1.53 ₺ 1.57 ₺
2020-06-14 1.61 ₺ 1.53 ₺
2020-06-13 1.58 ₺ 1.61 ₺
2020-06-12 1.49 ₺ 1.58 ₺
2020-06-11 1.57 ₺ 1.49 ₺
2020-06-10 1.69 ₺ 1.57 ₺
2020-06-09 1.66 ₺ 1.69 ₺
2020-06-08 1.68 ₺ 1.66 ₺
2020-06-07 1.63 ₺ 1.68 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android