Coins: 6246
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 199,411,994,213 $ -0.51%
ปริมาณ 24 ชม.: 41,119,983,360 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.8%
ETH 8.00%
XRP 4.80%
actinium  (ACM)
Actinium (ACM)
$0.04773215 -2.9%
0.00000648 BTC -2.3%
136คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$768,253
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$541,009
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.04721214 / $0.04948276
อุปทานที่หมุนเวียน
16,122,541 / 84,000,000
ACM
USD

Actinium (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-06 4.11 ৳ N/A
2019-12-05 4.35 ৳ 4.11 ৳
2019-12-04 4.55 ৳ 4.35 ৳
2019-12-03 4.83 ৳ 4.55 ৳
2019-12-02 4.99 ৳ 4.83 ৳
2019-12-01 5.71 ৳ 4.99 ৳
2019-11-30 5.92 ৳ 5.71 ৳
2019-11-29 5.88 ৳ 5.92 ৳
2019-11-28 5.34 ৳ 5.88 ৳
2019-11-27 5.08 ৳ 5.34 ৳
2019-11-26 4.11 ৳ 5.08 ৳
2019-11-25 4.17 ৳ 4.11 ৳
2019-11-24 5.48 ৳ 4.17 ৳
2019-11-23 5.17 ৳ 5.48 ৳
2019-11-22 6.71 ৳ 5.17 ৳
2019-11-21 8.30 ৳ 6.71 ৳
2019-11-20 7.62 ৳ 8.30 ৳
2019-11-19 8.53 ৳ 7.62 ৳
2019-11-18 8.47 ৳ 8.53 ৳
2019-11-17 8.25 ৳ 8.47 ৳
2019-11-16 8.60 ৳ 8.25 ৳
2019-11-15 8.05 ৳ 8.60 ৳
2019-11-14 9.37 ৳ 8.05 ৳
2019-11-13 9.53 ৳ 9.37 ৳
2019-11-12 9.60 ৳ 9.53 ৳
2019-11-11 9.71 ৳ 9.60 ৳
2019-11-10 8.41 ৳ 9.71 ৳
2019-11-09 8.83 ৳ 8.41 ৳
2019-11-08 8.93 ৳ 8.83 ৳
2019-11-07 9.25 ৳ 8.93 ৳
2019-11-06 10.89 ৳ 9.25 ৳