Coins: 6120
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 238,107,828,657 $ -1.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 48,917,214,076 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.41%
XRP 4.88%
actinium  (ACM)
Actinium (ACM)
$0.09359851 -15%
0.00001082 BTC -14%
133คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,451,019
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$21,802
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.09399194 / $0.110571
อุปทานที่หมุนเวียน
15,502,591 / 84,000,000
ACM
USD

Actinium (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-14 33.53 Ft N/A
2019-11-13 34.20 Ft 33.53 Ft
2019-11-12 34.32 Ft 34.20 Ft
2019-11-11 34.71 Ft 34.32 Ft
2019-11-10 30.06 Ft 34.71 Ft
2019-11-09 31.54 Ft 30.06 Ft
2019-11-08 31.71 Ft 31.54 Ft
2019-11-07 32.74 Ft 31.71 Ft
2019-11-06 38.43 Ft 32.74 Ft
2019-11-05 40.47 Ft 38.43 Ft
2019-11-04 38.33 Ft 40.47 Ft
2019-11-03 39.94 Ft 38.33 Ft
2019-11-02 42.35 Ft 39.94 Ft
2019-11-01 47.56 Ft 42.35 Ft
2019-10-31 37.05 Ft 47.56 Ft
2019-10-30 34.91 Ft 37.05 Ft
2019-10-29 31.63 Ft 34.91 Ft
2019-10-28 34.04 Ft 31.63 Ft
2019-10-27 26.43 Ft 34.04 Ft
2019-10-26 20.80 Ft 26.43 Ft
2019-10-25 16.44 Ft 20.80 Ft
2019-10-24 17.06 Ft 16.44 Ft
2019-10-23 18.41 Ft 17.06 Ft
2019-10-22 17.66 Ft 18.41 Ft
2019-10-21 16.29 Ft 17.66 Ft
2019-10-20 17.68 Ft 16.29 Ft
2019-10-19 16.31 Ft 17.68 Ft
2019-10-18 16.66 Ft 16.31 Ft
2019-10-17 17.85 Ft 16.66 Ft
2019-10-16 18.57 Ft 17.85 Ft
2019-10-15 17.73 Ft 18.57 Ft