Coins: 6114
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 240,623,767,777 $ 0.0041%
ปริมาณ 24 ชม.: 45,634,466,474 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.46%
XRP 4.90%
adamant messenger  (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM)
$0.01078777 16%
0.00005751 ETH 15%
17คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,110,924
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$553.24
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00928932 / $0.01149458
อุปทานที่หมุนเวียน
102,979,997 / 100,671,565
ADM
USD

ADAMANT Messenger (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-13 7.25 CLP$ N/A
2019-11-12 7.31 CLP$ 7.25 CLP$
2019-11-11 8.16 CLP$ 7.31 CLP$
2019-11-10 8.85 CLP$ 8.16 CLP$
2019-11-09 5.31 CLP$ 8.85 CLP$
2019-11-08 6.39 CLP$ 5.31 CLP$
2019-11-07 6.35 CLP$ 6.39 CLP$
2019-11-06 6.44 CLP$ 6.35 CLP$
2019-11-05 7.73 CLP$ 6.44 CLP$
2019-11-04 6.68 CLP$ 7.73 CLP$
2019-11-03 7.80 CLP$ 6.68 CLP$
2019-11-02 8.03 CLP$ 7.80 CLP$
2019-11-01 7.43 CLP$ 8.03 CLP$
2019-10-31 8.87 CLP$ 7.43 CLP$
2019-10-30 8.01 CLP$ 8.87 CLP$
2019-10-29 8.81 CLP$ 8.01 CLP$
2019-10-28 8.95 CLP$ 8.81 CLP$
2019-10-27 8.27 CLP$ 8.95 CLP$
2019-10-26 9.37 CLP$ 8.27 CLP$
2019-10-25 8.20 CLP$ 9.37 CLP$
2019-10-24 14.96 CLP$ 8.20 CLP$
2019-10-23 6.54 CLP$ 14.96 CLP$
2019-10-22 6.04 CLP$ 6.54 CLP$
2019-10-21 6.11 CLP$ 6.04 CLP$
2019-10-20 6.41 CLP$ 6.11 CLP$
2019-10-19 6.76 CLP$ 6.41 CLP$
2019-10-18 7.27 CLP$ 6.76 CLP$
2019-10-17 8.75 CLP$ 7.27 CLP$
2019-10-16 7.66 CLP$ 8.75 CLP$
2019-10-15 8.22 CLP$ 7.66 CLP$
2019-10-14 9.03 CLP$ 8.22 CLP$