Coins: 6284
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 194,115,993,061 $ -1.4%
ปริมาณ 24 ชม.: 39,093,210,654 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.7%
ETH 7.96%
XRP 4.90%
adamant messenger  (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM)
$0.01039114 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-11 15:34:32 UTC (ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
18คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,072,354
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
103,198,790 / 100,671,565
ADM
USD

ADAMANT Messenger (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-12 0.070040 kr. N/A
2019-12-11 0.070115 kr. 0.070040 kr.
2019-12-10 0.073452 kr. 0.070115 kr.
2019-12-09 0.073660 kr. 0.073452 kr.
2019-12-08 0.074324 kr. 0.073660 kr.
2019-12-07 0.067584 kr. 0.074324 kr.
2019-12-06 0.062657 kr. 0.067584 kr.
2019-12-05 0.074238 kr. 0.062657 kr.
2019-12-04 0.074145 kr. 0.074238 kr.
2019-12-03 0.057982 kr. 0.074145 kr.
2019-12-01 0.067097 kr. 0.057982 kr.
2019-11-30 0.067154 kr. 0.067097 kr.
2019-11-29 0.04548794 kr. 0.067154 kr.
2019-11-28 0.04688968 kr. 0.04548794 kr.
2019-11-27 0.056902 kr. 0.04688968 kr.
2019-11-26 0.057723 kr. 0.056902 kr.
2019-11-25 0.060953 kr. 0.057723 kr.
2019-11-24 0.061072 kr. 0.060953 kr.
2019-11-23 0.065176 kr. 0.061072 kr.
2019-11-22 0.074008 kr. 0.065176 kr.
2019-11-21 0.067550 kr. 0.074008 kr.
2019-11-20 0.067367 kr. 0.067550 kr.
2019-11-19 0.067460 kr. 0.067367 kr.
2019-11-18 0.067619 kr. 0.067460 kr.
2019-11-17 0.073106 kr. 0.067619 kr.
2019-11-16 0.075774 kr. 0.073106 kr.
2019-11-15 0.071098 kr. 0.075774 kr.
2019-11-14 0.073203 kr. 0.071098 kr.
2019-11-13 0.063066 kr. 0.073203 kr.
2019-11-12 0.064997 kr. 0.063066 kr.