Coins: 6278
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 196,250,876,215 $ -1.5%
ปริมาณ 24 ชม.: 37,496,210,437 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.6%
ETH 8.07%
XRP 4.88%
adamant messenger  (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM)
$0.01039522 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-12-11 00:04:36 UTC (ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
18คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,072,694
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
103,191,085 / 100,671,565
ADM
USD

ADAMANT Messenger (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-12-11 0.00396974 EOS N/A
2019-12-10 0.00399049 EOS 0.00396974 EOS
2019-12-09 0.00396222 EOS 0.00399049 EOS
2019-12-08 0.00402794 EOS 0.00396222 EOS
2019-12-07 0.00367658 EOS 0.00402794 EOS
2019-12-06 0.00346572 EOS 0.00367658 EOS
2019-12-05 0.00409618 EOS 0.00346572 EOS
2019-12-04 0.00407139 EOS 0.00409618 EOS
2019-12-03 0.00320585 EOS 0.00407139 EOS
2019-12-01 0.00356513 EOS 0.00320585 EOS
2019-11-30 0.00355429 EOS 0.00356513 EOS
2019-11-29 0.00254404 EOS 0.00355429 EOS
2019-11-28 0.00255834 EOS 0.00254404 EOS
2019-11-27 0.00323371 EOS 0.00255834 EOS
2019-11-26 0.00328225 EOS 0.00323371 EOS
2019-11-25 0.00361643 EOS 0.00328225 EOS
2019-11-24 0.00337670 EOS 0.00361643 EOS
2019-11-23 0.00368552 EOS 0.00337670 EOS
2019-11-22 0.00386019 EOS 0.00368552 EOS
2019-11-21 0.00326895 EOS 0.00386019 EOS
2019-11-20 0.00325300 EOS 0.00326895 EOS
2019-11-19 0.00314766 EOS 0.00325300 EOS
2019-11-18 0.00294784 EOS 0.00314766 EOS
2019-11-17 0.00319959 EOS 0.00294784 EOS
2019-11-16 0.00335168 EOS 0.00319959 EOS
2019-11-15 0.00308491 EOS 0.00335168 EOS
2019-11-14 0.00310241 EOS 0.00308491 EOS
2019-11-13 0.00267916 EOS 0.00310241 EOS
2019-11-12 0.00278527 EOS 0.00267916 EOS
2019-11-11 0.00303380 EOS 0.00278527 EOS