aditus  (ADI)
Aditus (ADI)
$0.00102554 -4.2%
0.00000002 BTC 8.4%
0.00000027 ETH 7.7%
197คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$241,860
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$151,077
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00094029 / $0.00124100
อุปทานที่หมุนเวียน
236,630,000 / 1,000,000,000
ADI
USD

Aditus IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-13 3,368,195,518 Rp 1,854,550,847 Rp 15.92 Rp N/A
2021-05-12 3,866,147,866 Rp 1,723,526,818 Rp 14.73 Rp 15.92 Rp
2021-05-11 3,791,229,024 Rp 1,637,260,904 Rp 15.83 Rp 14.73 Rp
2021-05-10 3,916,928,633 Rp 2,997,894,261 Rp 18.21 Rp 15.83 Rp
2021-05-09 3,615,047,339 Rp 1,611,039,572 Rp 15.28 Rp 18.21 Rp
2021-05-08 3,617,952,025 Rp 1,928,162,564 Rp 15.68 Rp 15.28 Rp
2021-05-07 3,917,130,156 Rp 1,565,186,810 Rp 15.49 Rp 15.68 Rp
2021-05-06 3,479,934,079 Rp 2,126,112,795 Rp 15.71 Rp 15.49 Rp
2021-05-05 2,942,131,808 Rp 1,236,441,451 Rp 12.43 Rp 15.71 Rp
2021-05-04 3,817,570,941 Rp 2,048,831,942 Rp 15.84 Rp 12.43 Rp
2021-05-03 2,623,345,333 Rp 1,359,947,059 Rp 11.08 Rp 15.84 Rp
2021-05-02 2,713,995,039 Rp 1,248,432,347 Rp 11.49 Rp 11.08 Rp
2021-05-01 2,251,893,983 Rp 1,565,798,647 Rp 11.18 Rp 11.49 Rp
2021-04-30 3,025,183,511 Rp 1,477,811,420 Rp 12.70 Rp 11.18 Rp
2021-04-29 2,735,841,249 Rp 1,253,026,375 Rp 9.10 Rp 12.70 Rp
2021-04-28 3,012,123,129 Rp 1,095,047,927 Rp 12.73 Rp 9.10 Rp
2021-04-27 4,677,031,356 Rp 1,493,260,788 Rp 19.77 Rp 12.73 Rp
2021-04-26 3,713,172,127 Rp 1,239,473,255 Rp 15.68 Rp 19.77 Rp
2021-04-25 2,862,972,372 Rp 913,262,323 Rp 12.05 Rp 15.68 Rp
2021-04-24 4,182,286,924 Rp 1,176,360,218 Rp 17.82 Rp 12.05 Rp
2021-04-23 4,432,776,735 Rp 1,016,522,691 Rp 18.75 Rp 17.82 Rp
2021-04-22 4,322,763,367 Rp 1,520,109,721 Rp 18.24 Rp 18.75 Rp
2021-04-21 4,078,890,993 Rp 2,243,548,214 Rp 17.14 Rp 18.24 Rp
2021-04-20 3,948,382,274 Rp 1,509,392,789 Rp 16.69 Rp 17.14 Rp
2021-04-19 4,285,741,549 Rp 1,489,685,284 Rp 18.13 Rp 16.69 Rp
2021-04-18 4,843,922,717 Rp 2,034,657,738 Rp 20.46 Rp 18.13 Rp
2021-04-17 5,179,868,939 Rp 1,460,205,343 Rp 21.88 Rp 20.46 Rp
2021-04-16 5,445,186,955 Rp 1,479,642,008 Rp 23.12 Rp 21.88 Rp
2021-04-15 4,563,030,146 Rp 1,038,209,388 Rp 19.23 Rp 23.12 Rp
2021-04-14 4,709,099,232 Rp 1,436,024,924 Rp 20.16 Rp 19.23 Rp
2021-04-13 4,373,512,418 Rp 1,122,727,839 Rp 19.35 Rp 20.16 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android