advanced integrated blocks  (AIB)
Advanced Integrated Blocks (AIB)
$0.01675958 -5.9%
0.00000030 BTC -6.2%
493คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$161,463
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$13,872.07
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01465916 / $0.01801289
อุปทานที่หมุนเวียน
9,646,423 / 31,415,926,536
AIB
USD

Advanced Integrated Blocks XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-20 6,273.44 XAG 571.88 XAG 0.00064943 XAG N/A
2021-04-19 6,709.41 XAG 608.18 XAG 0.00069553 XAG 0.00064943 XAG
2021-04-18 7,392.37 XAG 699.12 XAG 0.00076633 XAG 0.00069553 XAG
2021-04-17 6,872.47 XAG 1,269.04 XAG 0.00075941 XAG 0.00076633 XAG
2021-04-16 8,009.33 XAG 643.87 XAG 0.00083040 XAG 0.00075941 XAG
2021-04-15 8,366.91 XAG 639.84 XAG 0.00086577 XAG 0.00083040 XAG
2021-04-14 8,437.34 XAG 669.75 XAG 0.00087535 XAG 0.00086577 XAG
2021-04-13 8,155.29 XAG 614.66 XAG 0.00084535 XAG 0.00087535 XAG
2021-04-12 8,019.89 XAG 663.31 XAG 0.00083104 XAG 0.00084535 XAG
2021-04-11 7,974.23 XAG 605.80 XAG 0.00082775 XAG 0.00083104 XAG
2021-04-10 7,978.26 XAG 676.12 XAG 0.00082888 XAG 0.00082775 XAG
2021-04-09 7,915.80 XAG 648.48 XAG 0.00082059 XAG 0.00082888 XAG
2021-04-08 7,776.00 XAG 655.11 XAG 0.00080610 XAG 0.00082059 XAG
2021-04-07 8,023.67 XAG 635.26 XAG 0.00083008 XAG 0.00080610 XAG
2021-04-06 8,213.00 XAG 668.71 XAG 0.00085140 XAG 0.00083008 XAG
2021-04-05 8,091.45 XAG 626.29 XAG 0.00083880 XAG 0.00085140 XAG
2021-04-04 8,014.62 XAG 620.69 XAG 0.00083148 XAG 0.00083880 XAG
2021-04-03 8,224.73 XAG 657.07 XAG 0.00085205 XAG 0.00083148 XAG
2021-04-02 8,183.92 XAG 671.68 XAG 0.00084804 XAG 0.00085205 XAG
2021-04-01 8,345.13 XAG 670.23 XAG 0.00086510 XAG 0.00084804 XAG
2021-03-31 8,482.44 XAG 745.08 XAG 0.00087932 XAG 0.00086510 XAG
2021-03-30 8,114.70 XAG 637.28 XAG 0.00084111 XAG 0.00087932 XAG
2021-03-29 7,718.48 XAG 596.50 XAG 0.00080277 XAG 0.00084111 XAG
2021-03-28 7,776.04 XAG 569.23 XAG 0.00080511 XAG 0.00080277 XAG
2021-03-27 7,588.56 XAG 588.79 XAG 0.00078686 XAG 0.00080511 XAG
2021-03-26 7,165.67 XAG 562.73 XAG 0.00073852 XAG 0.00078686 XAG
2021-03-25 7,279.54 XAG 602.32 XAG 0.00075874 XAG 0.00073852 XAG
2021-03-24 7,578.08 XAG 598.52 XAG 0.00078161 XAG 0.00075874 XAG
2021-03-23 7,349.71 XAG 522.23 XAG 0.00076135 XAG 0.00078161 XAG
2021-03-22 7,733.45 XAG 603.70 XAG 0.00080169 XAG 0.00076135 XAG
2021-03-21 7,759.95 XAG 597.86 XAG 0.00080171 XAG 0.00080169 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android