aion  (AION)
Aion (AION)
$0.07408315 1.3%
0.00000575 BTC 1.3%
3,097คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$34,687,632
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$844,766
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.07272119 / $0.07581363
อุปทานที่หมุนเวียน
468,225,632 / 465,934,587
AION
USD

Aion DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-21 8,689,526 DOT 234,566 DOT 0.01850728 DOT N/A
2020-10-20 9,099,874 DOT 179,186 DOT 0.01941813 DOT 0.01850728 DOT
2020-10-19 8,919,755 DOT 89,048 DOT 0.01904445 DOT 0.01941813 DOT
2020-10-18 9,254,651 DOT 126,595 DOT 0.01980562 DOT 0.01904445 DOT
2020-10-17 9,363,373 DOT 235,473 DOT 0.02004310 DOT 0.01980562 DOT
2020-10-16 9,161,131 DOT 281,169 DOT 0.01956169 DOT 0.02004310 DOT
2020-10-15 9,171,322 DOT 315,829 DOT 0.01952109 DOT 0.01956169 DOT
2020-10-14 9,463,993 DOT 484,570 DOT 0.02020326 DOT 0.01952109 DOT
2020-10-13 8,991,277 DOT 303,423 DOT 0.01919340 DOT 0.02020326 DOT
2020-10-12 8,786,819 DOT 126,692 DOT 0.01879190 DOT 0.01919340 DOT
2020-10-11 8,474,199 DOT 446,477 DOT 0.01815659 DOT 0.01879190 DOT
2020-10-10 8,864,723 DOT 431,919 DOT 0.01889711 DOT 0.01815659 DOT
2020-10-09 8,677,273 DOT 534,729 DOT 0.01853280 DOT 0.01889711 DOT
2020-10-08 8,976,004 DOT 537,200 DOT 0.01918692 DOT 0.01853280 DOT
2020-10-07 9,262,638 DOT 502,450 DOT 0.01983570 DOT 0.01918692 DOT
2020-10-06 8,890,239 DOT 392,779 DOT 0.01917054 DOT 0.01983570 DOT
2020-10-05 8,830,425 DOT 450,068 DOT 0.01892650 DOT 0.01917054 DOT
2020-10-04 9,061,558 DOT 444,173 DOT 0.01935739 DOT 0.01892650 DOT
2020-10-03 9,017,096 DOT 530,526 DOT 0.01915178 DOT 0.01935739 DOT
2020-10-02 8,846,936 DOT 535,097 DOT 0.01880907 DOT 0.01915178 DOT
2020-10-01 8,894,611 DOT 596,643 DOT 0.01933826 DOT 0.01880907 DOT
2020-09-30 8,775,991 DOT 665,813 DOT 0.01923748 DOT 0.01933826 DOT
2020-09-29 9,200,383 DOT 1,294,029 DOT 0.01975266 DOT 0.01923748 DOT
2020-09-28 10,329,632 DOT 2,780,455 DOT 0.02267544 DOT 0.01975266 DOT
2020-09-27 8,630,449 DOT 518,703 DOT 0.01891995 DOT 0.02267544 DOT
2020-09-26 8,334,540 DOT 447,540 DOT 0.01813278 DOT 0.01891995 DOT
2020-09-25 8,264,128 DOT 471,308 DOT 0.01800025 DOT 0.01813278 DOT
2020-09-24 8,462,446 DOT 470,886 DOT 0.01847760 DOT 0.01800025 DOT
2020-09-23 9,260,685 DOT 520,192 DOT 0.02002807 DOT 0.01847760 DOT
2020-09-22 9,214,408 DOT 645,674 DOT 0.02013993 DOT 0.02002807 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android