allsafe  (ASAFE)
AllSafe (ASAFE)
$0.02206670 4.0%
0.00000172 BTC 4.0%
192คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$250,501
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$348.38
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.02121827 / $0.02352244
อุปทานที่หมุนเวียน
11,254,255 / 15,000,000
ASAFE
USD

AllSafe LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-22 4,703 LTC 8.861520 LTC 0.00041781 LTC N/A
2020-10-21 4,967 LTC 7.339583 LTC 0.00043957 LTC 0.00041781 LTC
2020-10-20 4,778 LTC 7.778638 LTC 0.00042467 LTC 0.00043957 LTC
2020-10-19 4,887 LTC 7.451851 LTC 0.00043458 LTC 0.00042467 LTC
2020-10-18 4,891 LTC 6.857993 LTC 0.00043454 LTC 0.00043458 LTC
2020-10-17 4,962 LTC 9.821220 LTC 0.00044123 LTC 0.00043454 LTC
2020-10-16 4,754 LTC 7.553889 LTC 0.00042525 LTC 0.00044123 LTC
2020-10-15 4,615 LTC 7.496003 LTC 0.00041056 LTC 0.00042525 LTC
2020-10-14 4,565 LTC 8.484475 LTC 0.00040614 LTC 0.00041056 LTC
2020-10-13 4,815 LTC 7.337641 LTC 0.00043538 LTC 0.00040614 LTC
2020-10-12 4,783 LTC 6.434619 LTC 0.00042732 LTC 0.00043538 LTC
2020-10-11 4,933 LTC 5.724328 LTC 0.00043849 LTC 0.00042732 LTC
2020-10-10 5,042 LTC 50.576 LTC 0.00044476 LTC 0.00043849 LTC
2020-10-09 4,641 LTC 11.786773 LTC 0.00041356 LTC 0.00044476 LTC
2020-10-08 4,782 LTC 14.064309 LTC 0.00042617 LTC 0.00041356 LTC
2020-10-07 5,007 LTC 5.694504 LTC 0.00044591 LTC 0.00042617 LTC
2020-10-06 4,993 LTC 6.972683 LTC 0.00044303 LTC 0.00044591 LTC
2020-10-05 5,030 LTC 5.348380 LTC 0.00044878 LTC 0.00044303 LTC
2020-10-04 5,004 LTC 6.860448 LTC 0.00044576 LTC 0.00044878 LTC
2020-10-03 5,071 LTC 11.547557 LTC 0.00045004 LTC 0.00044576 LTC
2020-10-02 5,048 LTC 7.427814 LTC 0.00044917 LTC 0.00045004 LTC
2020-10-01 5,049 LTC 4.782630 LTC 0.00045010 LTC 0.00044917 LTC
2020-09-30 5,097 LTC 7.056093 LTC 0.00045436 LTC 0.00045010 LTC
2020-09-29 5,080 LTC 6.967134 LTC 0.00045207 LTC 0.00045436 LTC
2020-09-28 5,150 LTC 9.582789 LTC 0.00046066 LTC 0.00045207 LTC
2020-09-27 5,219 LTC 9.745057 LTC 0.00046503 LTC 0.00046066 LTC
2020-09-26 5,197 LTC 7.952563 LTC 0.00046406 LTC 0.00046503 LTC
2020-09-25 5,252 LTC 7.089006 LTC 0.00047184 LTC 0.00046406 LTC
2020-09-24 5,207 LTC 12.957486 LTC 0.00046426 LTC 0.00047184 LTC
2020-09-23 5,398 LTC 6.095926 LTC 0.00048259 LTC 0.00046426 LTC
2020-09-22 5,325 LTC 11.599049 LTC 0.00048322 LTC 0.00048259 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android