Rank #N/A
92คนชอบสิ่งนี้
atlantic coin  (ATC)
Atlantic Coin (ATC)
$0.000003182432 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-09-07 09:09:31 UTC (22 วัน ที่ผ่านมา)
92คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 21,000,000,000
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Atlantic Coin EOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-09-08 0.000000000000 EOS 20.424820 EOS 0.000000544684 EOS N/A
2021-09-07 0.000000000000 EOS 13.639135 EOS 0.000000517382 EOS 0.000000544684 EOS
2021-09-06 0.000000000000 EOS 1.369741 EOS 0.000000562252 EOS 0.000000517382 EOS
2021-09-05 0.000000000000 EOS 1.458350 EOS 0.000000564614 EOS 0.000000562252 EOS
2021-09-04 0.000000000000 EOS 0.91001739 EOS 0.000000572338 EOS 0.000000564614 EOS
2021-09-03 0.000000000000 EOS 151.403 EOS 0.000000600005 EOS 0.000000572338 EOS
2021-09-02 0.000000000000 EOS 12.436062 EOS 0.000000537644 EOS 0.000000600005 EOS
2021-09-01 0.000000000000 EOS 4.327968 EOS 0.000000126450 EOS 0.000000537644 EOS
2021-08-31 0.000000000000 EOS 18.301234 EOS 0.000000126677 EOS 0.000000126450 EOS
2021-08-30 0.000000000000 EOS 33.993482 EOS 0.000000121735 EOS 0.000000126677 EOS
2021-08-29 0.000000000000 EOS 36.967448 EOS 0.000000124387 EOS 0.000000121735 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android