Coins: 6120
ตลาดแลกเปลี่ยน: 399
มูลค่าตามราคาตลาด: 233,564,052,002 $ 0.18%
ปริมาณ 24 ชม.: 47,873,032,343 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.6%
ETH 8.55%
XRP 4.83%
baic  (BAIC)
BAIC (BAIC)
$0.00004556 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-11-17 15:52:19 UTC (ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
7คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,000,000,000
BAIC
USD

BAIC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2019-11-18 11.32 Bs.F N/A
2019-11-17 11.36 Bs.F 11.32 Bs.F
2019-11-16 15.13 Bs.F 11.36 Bs.F
2019-11-15 15.67 Bs.F 15.13 Bs.F
2019-11-10 16.04 Bs.F 15.67 Bs.F
2019-11-09 15.91 Bs.F 16.04 Bs.F
2019-11-08 16.61 Bs.F 15.91 Bs.F
2019-11-07 16.61 Bs.F 16.61 Bs.F
2019-11-03 15.46 Bs.F 16.61 Bs.F
2019-11-02 15.40 Bs.F 15.46 Bs.F
2019-11-01 16.84 Bs.F 15.40 Bs.F
2019-10-26 10.02 Bs.F 16.84 Bs.F
2019-10-25 13.88 Bs.F 10.02 Bs.F
2019-10-24 10.97 Bs.F 13.88 Bs.F
2019-10-23 12.03 Bs.F 10.97 Bs.F
2019-10-22 12.29 Bs.F 12.03 Bs.F
2019-10-21 22.63 Bs.F 12.29 Bs.F
2019-10-20 16.97 Bs.F 22.63 Bs.F
2019-10-19 17.60 Bs.F 16.97 Bs.F