bitcny  (BITCNY)
bitCNY (BITCNY)
$0.155353 -0.7%
0.00000424 BTC 5.7%
994คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$6,393,447
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$63,481,605
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.151031 / $0.158189
อุปทานที่หมุนเวียน
41,232,009 / 100,000,000,000
BITCNY
USD

bitCNY LTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-15 42,695 LTC 251,802 LTC 0.00102734 LTC N/A
2021-01-14 43,804 LTC 241,026 LTC 0.00106047 LTC 0.00102734 LTC
2021-01-13 48,715 LTC 261,936 LTC 0.00116976 LTC 0.00106047 LTC
2021-01-12 45,774 LTC 306,276 LTC 0.00110047 LTC 0.00116976 LTC
2021-01-11 37,366 LTC 213,463 LTC 0.00090411 LTC 0.00110047 LTC
2021-01-10 36,621 LTC 190,252 LTC 0.00088177 LTC 0.00090411 LTC
2021-01-09 36,872 LTC 256,616 LTC 0.00089885 LTC 0.00088177 LTC
2021-01-08 38,009 LTC 242,711 LTC 0.00091997 LTC 0.00089885 LTC
2021-01-07 38,635 LTC 144,053 LTC 0.00092991 LTC 0.00091997 LTC
2021-01-06 40,534 LTC 137,455 LTC 0.00098264 LTC 0.00092991 LTC
2021-01-05 41,507 LTC 198,840 LTC 0.00099124 LTC 0.00098264 LTC
2021-01-04 40,338 LTC 155,964 LTC 0.00095407 LTC 0.00099124 LTC
2021-01-03 46,258 LTC 170,820 LTC 0.00111841 LTC 0.00095407 LTC
2021-01-02 50,650 LTC 130,742 LTC 0.00122800 LTC 0.00111841 LTC
2021-01-01 51,407 LTC 148,782 LTC 0.00124474 LTC 0.00122800 LTC
2020-12-31 49,706 LTC 139,349 LTC 0.00120173 LTC 0.00124474 LTC
2020-12-30 49,487 LTC 248,220 LTC 0.00119269 LTC 0.00120173 LTC
2020-12-29 48,635 LTC 154,144 LTC 0.00117928 LTC 0.00119269 LTC
2020-12-28 49,028 LTC 191,056 LTC 0.00119774 LTC 0.00117928 LTC
2020-12-27 49,267 LTC 153,034 LTC 0.00119487 LTC 0.00119774 LTC
2020-12-26 50,501 LTC 131,909 LTC 0.00122142 LTC 0.00119487 LTC
2020-12-25 57,104 LTC 174,297 LTC 0.00137725 LTC 0.00122142 LTC
2020-12-24 60,891 LTC 211,660 LTC 0.00147774 LTC 0.00137725 LTC
2020-12-23 56,079 LTC 264,634 LTC 0.00136008 LTC 0.00147774 LTC
2020-12-22 60,794 LTC 254,473 LTC 0.00147443 LTC 0.00136008 LTC
2020-12-21 56,103 LTC 232,788 LTC 0.00135570 LTC 0.00147443 LTC
2020-12-20 53,278 LTC 240,028 LTC 0.00129214 LTC 0.00135570 LTC
2020-12-19 59,222 LTC 304,309 LTC 0.00144057 LTC 0.00129214 LTC
2020-12-18 63,071 LTC 493,570 LTC 0.00152488 LTC 0.00144057 LTC
2020-12-17 69,357 LTC 317,582 LTC 0.00167879 LTC 0.00152488 LTC
2020-12-16 78,624 LTC 223,211 LTC 0.00190614 LTC 0.00167879 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android