bitball treasure  (BTRS)
Bitball Treasure (BTRS)
$43.03 -0.0%
0.10997853 ETH 0.7%
76คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$82.59
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$41.45 / $103.90
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000
BTRS
USD

Bitball Treasure IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-08 627,761 Rp N/A
2020-08-07 626,782 Rp 627,761 Rp
2020-08-06 651,079 Rp 626,782 Rp
2020-08-05 612,681 Rp 651,079 Rp
2020-08-04 614,736 Rp 612,681 Rp
2020-08-03 631,010 Rp 614,736 Rp
2020-08-02 554,447 Rp 631,010 Rp
2020-08-01 662,791 Rp 554,447 Rp
2020-07-31 643,065 Rp 662,791 Rp
2020-07-30 641,930 Rp 643,065 Rp
2020-07-29 633,922 Rp 641,930 Rp
2020-07-28 634,933 Rp 633,922 Rp
2020-07-27 576,750 Rp 634,933 Rp
2020-07-26 564,666 Rp 576,750 Rp
2020-07-25 555,650 Rp 564,666 Rp
2020-07-24 555,650 Rp 555,650 Rp
2020-07-23 331,871 Rp 555,650 Rp
2020-07-22 549,378 Rp 331,871 Rp
2020-07-21 539,605 Rp 549,378 Rp
2020-07-20 540,648 Rp 539,605 Rp
2020-07-19 542,542 Rp 540,648 Rp
2020-07-18 541,822 Rp 542,542 Rp
2020-07-17 531,712 Rp 541,822 Rp
2020-07-16 536,629 Rp 531,712 Rp
2020-07-15 533,143 Rp 536,629 Rp
2020-07-14 531,777 Rp 533,143 Rp
2020-07-13 535,678 Rp 531,777 Rp
2020-07-12 530,838 Rp 535,678 Rp
2020-07-11 534,695 Rp 530,838 Rp
2020-07-10 529,626 Rp 534,695 Rp
2020-07-09 542,097 Rp 529,626 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android