Coins: 6106
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 240,780,030,774 $ 0.24%
ปริมาณ 24 ชม.: 50,931,438,882 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.7%
ETH 8.40%
XRP 4.89%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$287.60 -0.20%
0.03283546 BTC -0.40%
26,888คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$5,213,757,432
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$2,765,550,007
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$282.23 / $290.26
อุปทานที่หมุนเวียน
18,110,314 / 21,000,000
BCH
USD

Bitcoin Cash (ทางสังคม)