bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$10.26 -3.5%
0.00090643 BTC 0.8%
9,496คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$179,772,804
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$10,782,044
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$10.16 / $10.87
อุปทานที่หมุนเวียน
17,513,924 / 21,000,000
BTG
USD

Bitcoin Gold MYR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-12 43.53 RM N/A
2020-08-11 43.79 RM 43.53 RM
2020-08-10 42.66 RM 43.79 RM
2020-08-09 43.06 RM 42.66 RM
2020-08-08 42.95 RM 43.06 RM
2020-08-07 44.04 RM 42.95 RM
2020-08-06 43.93 RM 44.04 RM
2020-08-05 43.32 RM 43.93 RM
2020-08-04 44.24 RM 43.32 RM
2020-08-03 42.78 RM 44.24 RM
2020-08-02 46.34 RM 42.78 RM
2020-08-01 44.42 RM 46.34 RM
2020-07-31 43.02 RM 44.42 RM
2020-07-30 43.64 RM 43.02 RM
2020-07-29 44.44 RM 43.64 RM
2020-07-28 43.19 RM 44.44 RM
2020-07-27 41.15 RM 43.19 RM
2020-07-26 40.27 RM 41.15 RM
2020-07-25 39.63 RM 40.27 RM
2020-07-24 40.04 RM 39.63 RM
2020-07-23 40.50 RM 40.04 RM
2020-07-22 40.08 RM 40.50 RM
2020-07-21 38.33 RM 40.08 RM
2020-07-20 38.53 RM 38.33 RM
2020-07-19 38.42 RM 38.53 RM
2020-07-18 37.99 RM 38.42 RM
2020-07-17 38.64 RM 37.99 RM
2020-07-16 39.06 RM 38.64 RM
2020-07-15 40.64 RM 39.06 RM
2020-07-14 39.70 RM 40.64 RM
2020-07-13 41.85 RM 39.70 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android