Rank #N/A
508คนชอบสิ่งนี้
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0.998299 0.4%
0.00001740 BTC 0.5%
508คนชอบสิ่งนี้
$0.990359
ช่วง 24 ชม.
$1.03
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $274,186
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 21,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Bitcoin HD AED (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-30 0.000000000000 DH 1,299,684 DH 3.66 DH N/A
2021-11-29 0.000000000000 DH 36,594,607 DH 3.71 DH 3.66 DH
2021-11-28 0.000000000000 DH 3,277,331 DH 3.63 DH 3.71 DH
2021-11-27 0.000000000000 DH 4,985,802 DH 3.43 DH 3.63 DH
2021-11-26 0.000000000000 DH 30,278,510 DH 4.32 DH 3.43 DH
2021-11-25 0.000000000000 DH 1,243,558 DH 3.55 DH 4.32 DH
2021-11-24 0.000000000000 DH 520,791 DH 4.04 DH 3.55 DH
2021-11-23 0.000000000000 DH 576,054 DH 4.08 DH 4.04 DH
2021-11-22 0.000000000000 DH 893,617 DH 4.42 DH 4.08 DH
2021-11-21 0.000000000000 DH 700,445 DH 4.29 DH 4.42 DH
2021-11-20 0.000000000000 DH 634,031 DH 4.15 DH 4.29 DH
2021-11-19 0.000000000000 DH 573,074 DH 4.04 DH 4.15 DH
2021-11-18 0.000000000000 DH 923,607 DH 4.20 DH 4.04 DH
2021-11-17 0.000000000000 DH 1,107,969 DH 4.28 DH 4.20 DH
2021-11-16 0.000000000000 DH 980,934 DH 4.38 DH 4.28 DH
2021-11-15 0.000000000000 DH 752,685 DH 4.60 DH 4.38 DH
2021-11-14 0.000000000000 DH 1,252,246 DH 4.69 DH 4.60 DH
2021-11-13 0.000000000000 DH 1,094,773 DH 4.49 DH 4.69 DH
2021-11-12 0.000000000000 DH 660,931 DH 4.55 DH 4.49 DH
2021-11-11 0.000000000000 DH 3,281,577 DH 4.54 DH 4.55 DH
2021-11-10 0.000000000000 DH 688,707 DH 4.83 DH 4.54 DH
2021-11-09 0.000000000000 DH 981,740 DH 5.03 DH 4.83 DH
2021-11-08 0.000000000000 DH 1,608,236 DH 5.04 DH 5.03 DH
2021-11-07 0.000000000000 DH 1,645,543 DH 4.96 DH 5.04 DH
2021-11-06 0.000000000000 DH 2,043,775 DH 5.03 DH 4.96 DH
2021-11-05 0.000000000000 DH 1,746,620 DH 4.91 DH 5.03 DH
2021-11-04 0.000000000000 DH 1,476,344 DH 4.99 DH 4.91 DH
2021-11-03 0.000000000000 DH 1,606,228 DH 4.84 DH 4.99 DH
2021-11-02 0.000000000000 DH 1,192,959 DH 4.75 DH 4.84 DH
2021-11-01 0.000000000000 DH 3,000,783 DH 4.81 DH 4.75 DH
2021-10-31 0.000000000000 DH 1,215,894 DH 4.50 DH 4.81 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android