Rank #N/A
508คนชอบสิ่งนี้
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0.735889 -8.2%
0.00001294 BTC -8.7%
508คนชอบสิ่งนี้
$0.722678
ช่วง 24 ชม.
$0.822480
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $371,595
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 21,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Bitcoin HD MYR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-03 0.000000000000 RM 1,867,293 RM 3.22 RM N/A
2021-12-02 0.000000000000 RM 1,652,869 RM 3.50 RM 3.22 RM
2021-12-01 0.000000000000 RM 993,017 RM 4.03 RM 3.50 RM
2021-11-30 0.000000000000 RM 1,499,792 RM 4.22 RM 4.03 RM
2021-11-29 0.000000000000 RM 42,234,502 RM 4.28 RM 4.22 RM
2021-11-28 0.000000000000 RM 3,782,359 RM 4.19 RM 4.28 RM
2021-11-27 0.000000000000 RM 5,754,102 RM 3.96 RM 4.19 RM
2021-11-26 0.000000000000 RM 34,865,089 RM 4.97 RM 3.96 RM
2021-11-25 0.000000000000 RM 1,425,499 RM 4.07 RM 4.97 RM
2021-11-24 0.000000000000 RM 594,860 RM 4.61 RM 4.07 RM
2021-11-23 0.000000000000 RM 656,414 RM 4.64 RM 4.61 RM
2021-11-22 0.000000000000 RM 1,017,835 RM 5.03 RM 4.64 RM
2021-11-21 0.000000000000 RM 797,811 RM 4.89 RM 5.03 RM
2021-11-20 0.000000000000 RM 722,165 RM 4.73 RM 4.89 RM
2021-11-19 0.000000000000 RM 652,394 RM 4.60 RM 4.73 RM
2021-11-18 0.000000000000 RM 1,049,589 RM 4.77 RM 4.60 RM
2021-11-17 0.000000000000 RM 1,256,650 RM 4.85 RM 4.77 RM
2021-11-16 0.000000000000 RM 1,111,365 RM 4.97 RM 4.85 RM
2021-11-15 0.000000000000 RM 851,686 RM 5.20 RM 4.97 RM
2021-11-14 0.000000000000 RM 1,419,917 RM 5.32 RM 5.20 RM
2021-11-13 0.000000000000 RM 1,241,359 RM 5.09 RM 5.32 RM
2021-11-12 0.000000000000 RM 749,532 RM 5.17 RM 5.09 RM
2021-11-11 0.000000000000 RM 3,710,670 RM 5.13 RM 5.17 RM
2021-11-10 0.000000000000 RM 778,011 RM 5.46 RM 5.13 RM
2021-11-09 0.000000000000 RM 1,110,511 RM 5.69 RM 5.46 RM
2021-11-08 0.000000000000 RM 1,821,488 RM 5.70 RM 5.69 RM
2021-11-07 0.000000000000 RM 1,863,724 RM 5.62 RM 5.70 RM
2021-11-06 0.000000000000 RM 2,314,757 RM 5.70 RM 5.62 RM
2021-11-05 0.000000000000 RM 1,975,004 RM 5.55 RM 5.70 RM
2021-11-04 0.000000000000 RM 1,669,388 RM 5.64 RM 5.55 RM
2021-11-03 0.000000000000 RM 1,814,069 RM 5.47 RM 5.64 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android