bitcoin pro  (BTCP)
Bitcoin Pro (BTCP)
$11.85 3.7%
0.00091775 BTC 3.3%
0.02876112 ETH -1.1%
283คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$855,744
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$8,226.32
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$11.43 / $16.46
อุปทานที่หมุนเวียน
70,674 / 2,100,000
BTCP
USD

Bitcoin Pro SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-22 1,599,617 SR 27,514 SR 42.73 SR N/A
2020-10-21 1,580,766 SR 44,386 SR 42.38 SR 42.73 SR
2020-10-20 1,587,632 SR 45,455 SR 42.55 SR 42.38 SR
2020-10-19 1,569,693 SR 44,753 SR 42.30 SR 42.55 SR
2020-10-18 1,540,229 SR 42,920 SR 41.07 SR 42.30 SR
2020-10-17 1,545,105 SR 43,876 SR 42.33 SR 41.07 SR
2020-10-16 1,596,308 SR 44,555 SR 42.39 SR 42.33 SR
2020-10-15 1,469,590 SR 42,588 SR 39.10 SR 42.39 SR
2020-10-14 1,464,997 SR 42,558 SR 39.48 SR 39.10 SR
2020-10-13 1,920,401 SR 55,971 SR 51.06 SR 39.48 SR
2020-10-12 1,872,758 SR 56,857 SR 50.73 SR 51.06 SR
2020-10-11 945,808 SR 54,237 SR 49.70 SR 50.73 SR
2020-10-10 851,993 SR 48,257 SR 44.96 SR 49.70 SR
2020-10-09 817,302 SR 46,480 SR 42.80 SR 44.96 SR
2020-10-08 797,617 SR 45,855 SR 41.97 SR 42.80 SR
2020-10-07 793,173 SR 7,182.20 SR 40.91 SR 41.97 SR
2020-10-06 820,963 SR 47,164 SR 43.05 SR 40.91 SR
2020-10-05 1,642,916 SR 87,142 SR 80.73 SR 43.05 SR
2020-10-04 1,554,069 SR 93,675 SR 85.73 SR 80.73 SR
2020-10-03 1,544,196 SR 92,161 SR 84.31 SR 85.73 SR
2020-10-02 992,350 SR 88,094 SR 82.15 SR 84.31 SR
2020-10-01 1,007,680 SR 90,515 SR 84.58 SR 82.15 SR
2020-09-30 999,871 SR 92,275 SR 85.13 SR 84.58 SR
2020-09-29 1,021,654 SR 89,056 SR 81.34 SR 85.13 SR
2020-09-28 984,479 SR 97,519 SR 88.68 SR 81.34 SR
2020-09-27 895,871 SR 82,153 SR 75.41 SR 88.68 SR
2020-09-26 895,552 SR 79,746 SR 73.49 SR 75.41 SR
2020-09-25 868,799 SR 77,418 SR 71.95 SR 73.49 SR
2020-09-24 813,048 SR 73,487 SR 66.45 SR 71.95 SR
2020-09-23 799,008 SR 73,374 SR 67.66 SR 66.45 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android