bito coin  (BITO)
BITO Coin (BITO)
$0.01791201 1.4%
0.00007523 ETH 2.9%
32คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$5,428.23
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01761121 / $0.01803797
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
BITO
USD

BITO Coin IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-07-14 259.49 Rp N/A
2020-07-13 255.97 Rp 259.49 Rp
2020-07-12 258.82 Rp 255.97 Rp
2020-07-11 260.25 Rp 258.82 Rp
2020-07-10 248.36 Rp 260.25 Rp
2020-07-09 254.44 Rp 248.36 Rp
2020-07-08 259.71 Rp 254.44 Rp
2020-07-07 254.16 Rp 259.71 Rp
2020-07-06 256.03 Rp 254.16 Rp
2020-07-05 256.69 Rp 256.03 Rp
2020-07-04 261.51 Rp 256.69 Rp
2020-07-03 258.73 Rp 261.51 Rp
2020-07-02 256.70 Rp 258.73 Rp
2020-07-01 257.46 Rp 256.70 Rp
2020-06-30 254.31 Rp 257.46 Rp
2020-06-29 259.73 Rp 254.31 Rp
2020-06-28 260.44 Rp 259.73 Rp
2020-06-27 260.70 Rp 260.44 Rp
2020-06-26 253.37 Rp 260.70 Rp
2020-06-25 249.49 Rp 253.37 Rp
2020-06-24 248.75 Rp 249.49 Rp
2020-06-23 242.26 Rp 248.75 Rp
2020-06-22 237.78 Rp 242.26 Rp
2020-06-21 245.16 Rp 237.78 Rp
2020-06-20 240.77 Rp 245.16 Rp
2020-06-19 243.15 Rp 240.77 Rp
2020-06-18 243.36 Rp 243.15 Rp
2020-06-17 241.44 Rp 243.36 Rp
2020-06-16 231.51 Rp 241.44 Rp
2020-06-15 232.86 Rp 231.51 Rp
2020-06-14 235.01 Rp 232.86 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android