Coins: 6114
ตลาดแลกเปลี่ยน: 398
มูลค่าตามราคาตลาด: 241,244,779,800 $ 0.64%
ปริมาณ 24 ชม.: 50,694,740,491 $
ค่าความเด่น:
BTC 65.6%
ETH 8.42%
XRP 4.90%
bnktothefuture  (BFT)
BnkToTheFuture (BFT)
$0.01536055 6.1%
0.00008205 ETH 5.3%
98คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$4,997,300
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$541,427
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.01413355 / $0.01722732
อุปทานที่หมุนเวียน
329,991,099 / 1,000,000,000
BFT
USD