bosagora  (BOA)
BOSAGORA (BOA)
$0.08454429 2.1%
0.00000263 BTC 7.2%
0.00006349 ETH 5.4%
384คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$25,413,228
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$169,375
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.08109690 / $0.08517665
อุปทานที่หมุนเวียน
300,595,030 / 542,130,130
BOA
USD

BOSAGORA CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-26 18,571,756,665 CLP$ 126,845,142 CLP$ 61.56 CLP$ N/A
2021-01-25 17,523,670,437 CLP$ 56,602,905 CLP$ 58.38 CLP$ 61.56 CLP$
2021-01-24 17,621,155,933 CLP$ 226,470,576 CLP$ 58.68 CLP$ 58.38 CLP$
2021-01-23 17,914,641,885 CLP$ 225,899,335 CLP$ 59.88 CLP$ 58.68 CLP$
2021-01-22 17,962,165,706 CLP$ 159,551,275 CLP$ 59.10 CLP$ 59.88 CLP$
2021-01-21 17,994,308,730 CLP$ 168,322,918 CLP$ 60.25 CLP$ 59.10 CLP$
2021-01-20 18,310,025,353 CLP$ 116,473,957 CLP$ 61.41 CLP$ 60.25 CLP$
2021-01-19 18,062,678,101 CLP$ 78,540,774 CLP$ 60.08 CLP$ 61.41 CLP$
2021-01-18 17,747,191,014 CLP$ 143,892,530 CLP$ 58.33 CLP$ 60.08 CLP$
2021-01-17 16,902,931,950 CLP$ 151,864,578 CLP$ 55.86 CLP$ 58.33 CLP$
2021-01-16 16,630,208,056 CLP$ 79,618,931 CLP$ 55.32 CLP$ 55.86 CLP$
2021-01-15 16,813,118,669 CLP$ 133,347,656 CLP$ 56.39 CLP$ 55.32 CLP$
2021-01-14 16,803,908,227 CLP$ 150,867,006 CLP$ 56.67 CLP$ 56.39 CLP$
2021-01-13 16,062,661,832 CLP$ 199,848,015 CLP$ 54.31 CLP$ 56.67 CLP$
2021-01-12 15,780,147,264 CLP$ 316,091,374 CLP$ 53.14 CLP$ 54.31 CLP$
2021-01-11 16,574,717,833 CLP$ 329,904,353 CLP$ 55.77 CLP$ 53.14 CLP$
2021-01-10 16,758,138,522 CLP$ 265,643,324 CLP$ 56.22 CLP$ 55.77 CLP$
2021-01-09 15,498,165,036 CLP$ 544,832,793 CLP$ 56.86 CLP$ 56.22 CLP$
2021-01-08 17,884,293,788 CLP$ 2,748,976,144 CLP$ 60.11 CLP$ 56.86 CLP$
2021-01-07 13,728,021,502 CLP$ 3,264,687,735 CLP$ 46.04 CLP$ 60.11 CLP$
2021-01-06 13,971,420,124 CLP$ 12,391,262,747 CLP$ 48.20 CLP$ 46.04 CLP$
2021-01-05 18,674,503,985 CLP$ 126,068,627 CLP$ 62.75 CLP$ 48.20 CLP$
2021-01-04 19,160,780,555 CLP$ 172,858,883 CLP$ 64.37 CLP$ 62.75 CLP$
2021-01-03 16,068,637,403 CLP$ 73,737,302 CLP$ 54.02 CLP$ 64.37 CLP$
2021-01-02 16,527,404,325 CLP$ 119,799,233 CLP$ 55.64 CLP$ 54.02 CLP$
2021-01-01 18,171,905,475 CLP$ 144,573,308 CLP$ 61.09 CLP$ 55.64 CLP$
2020-12-31 18,452,910,729 CLP$ 136,677,657 CLP$ 61.97 CLP$ 61.09 CLP$
2020-12-30 18,824,712,612 CLP$ 86,247,552 CLP$ 63.28 CLP$ 61.97 CLP$
2020-12-29 19,423,035,850 CLP$ 97,424,684 CLP$ 65.30 CLP$ 63.28 CLP$
2020-12-28 19,584,412,631 CLP$ 186,035,414 CLP$ 65.29 CLP$ 65.30 CLP$
2020-12-27 19,798,329,632 CLP$ 109,926,008 CLP$ 66.45 CLP$ 65.29 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android