bosagora  (BOA)
BOSAGORA (BOA)
$0.08944595 0.8%
0.00000462 BTC -0.3%
0.00014621 ETH -1.4%
343คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$26,598,735
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$852,340
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.08771400 / $0.09953369
อุปทานที่หมุนเวียน
297,595,030 / 542,130,130
BOA
USD

BOSAGORA LINK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-12-03 1,878,195 LINK 15,271 LINK 0.00631829 LINK N/A
2020-12-02 1,929,691 LINK 23,068 LINK 0.00657553 LINK 0.00631829 LINK
2020-12-01 1,869,344 LINK 26,837 LINK 0.00629141 LINK 0.00657553 LINK
2020-11-30 1,983,963 LINK 12,895 LINK 0.00664311 LINK 0.00629141 LINK
2020-11-29 1,931,993 LINK 8,374 LINK 0.00653147 LINK 0.00664311 LINK
2020-11-28 1,997,030 LINK 13,998 LINK 0.00670828 LINK 0.00653147 LINK
2020-11-27 1,961,898 LINK 30,418 LINK 0.00663863 LINK 0.00670828 LINK
2020-11-26 1,792,992 LINK 27,517 LINK 0.00602494 LINK 0.00663863 LINK
2020-11-25 1,598,580 LINK 21,838 LINK 0.00534355 LINK 0.00602494 LINK
2020-11-24 1,591,355 LINK 21,653 LINK 0.00536126 LINK 0.00534355 LINK
2020-11-23 1,671,578 LINK 24,170 LINK 0.00569373 LINK 0.00536126 LINK
2020-11-22 1,684,053 LINK 24,276 LINK 0.00561101 LINK 0.00569373 LINK
2020-11-21 1,968,323 LINK 30,034 LINK 0.00662459 LINK 0.00561101 LINK
2020-11-20 1,853,562 LINK 110,916 LINK 0.00666407 LINK 0.00662459 LINK
2020-11-19 1,686,413 LINK 23,772 LINK 0.00593486 LINK 0.00666407 LINK
2020-11-18 1,720,490 LINK 13,783 LINK 0.00609115 LINK 0.00593486 LINK
2020-11-17 1,817,714 LINK 19,225 LINK 0.00642783 LINK 0.00609115 LINK
2020-11-16 1,841,083 LINK 16,706 LINK 0.00652023 LINK 0.00642783 LINK
2020-11-15 1,746,631 LINK 15,255 LINK 0.00617540 LINK 0.00652023 LINK
2020-11-14 1,695,590 LINK 15,399 LINK 0.00600144 LINK 0.00617540 LINK
2020-11-13 1,732,793 LINK 15,649 LINK 0.00613538 LINK 0.00600144 LINK
2020-11-12 1,673,544 LINK 17,817 LINK 0.00596498 LINK 0.00613538 LINK
2020-11-11 1,669,594 LINK 17,884 LINK 0.00594313 LINK 0.00596498 LINK
2020-11-10 1,755,297 LINK 24,132 LINK 0.00621021 LINK 0.00594313 LINK
2020-11-09 1,773,242 LINK 16,803 LINK 0.00626197 LINK 0.00621021 LINK
2020-11-08 1,909,043 LINK 16,740 LINK 0.00679625 LINK 0.00626197 LINK
2020-11-07 1,857,484 LINK 21,503 LINK 0.00660905 LINK 0.00679625 LINK
2020-11-06 2,066,108 LINK 20,318 LINK 0.00732128 LINK 0.00660905 LINK
2020-11-05 2,153,841 LINK 18,309 LINK 0.00763485 LINK 0.00732128 LINK
2020-11-04 2,159,920 LINK 24,563 LINK 0.00770206 LINK 0.00763485 LINK
2020-11-03 2,013,090 LINK 32,996 LINK 0.00716811 LINK 0.00770206 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android