bytom  (BTM)
Bytom (BTM)
$0.077224120470 -2.4%
0.00000216 BTC 2.8%
2,754คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$130,213,424
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$16,902,979
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.074445890487 / $0.079770649112
อุปทานที่หมุนเวียน
1,685,216,812 / 2,100,000,000

Bytom BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-06-19 228,662 BCH 30,968 BCH 0.00013564 BCH N/A
2021-06-18 223,309 BCH 28,838 BCH 0.00013254 BCH 0.00013564 BCH
2021-06-17 219,897 BCH 33,355 BCH 0.00013004 BCH 0.00013254 BCH
2021-06-16 213,817 BCH 26,533 BCH 0.00012694 BCH 0.00013004 BCH
2021-06-15 210,005 BCH 29,344 BCH 0.00012465 BCH 0.00012694 BCH
2021-06-14 214,065 BCH 28,461 BCH 0.00012711 BCH 0.00012465 BCH
2021-06-13 211,906 BCH 36,634 BCH 0.00012586 BCH 0.00012711 BCH
2021-06-12 217,340 BCH 28,567 BCH 0.00012910 BCH 0.00012586 BCH
2021-06-11 217,471 BCH 31,723 BCH 0.00012917 BCH 0.00012910 BCH
2021-06-10 213,897 BCH 33,326 BCH 0.00012708 BCH 0.00012917 BCH
2021-06-09 218,052 BCH 40,909 BCH 0.00012957 BCH 0.00012708 BCH
2021-06-08 228,820 BCH 32,586 BCH 0.00013599 BCH 0.00012957 BCH
2021-06-07 215,504 BCH 27,582 BCH 0.00012810 BCH 0.00013599 BCH
2021-06-06 212,792 BCH 32,240 BCH 0.00012662 BCH 0.00012810 BCH
2021-06-05 215,192 BCH 42,876 BCH 0.00012754 BCH 0.00012662 BCH
2021-06-04 213,506 BCH 31,935 BCH 0.00012763 BCH 0.00012754 BCH
2021-06-03 206,921 BCH 28,757 BCH 0.00012306 BCH 0.00012763 BCH
2021-06-02 203,202 BCH 21,897 BCH 0.00012105 BCH 0.00012306 BCH
2021-06-01 203,856 BCH 24,525 BCH 0.00012113 BCH 0.00012105 BCH
2021-05-31 205,919 BCH 21,874 BCH 0.00012251 BCH 0.00012113 BCH
2021-05-30 207,398 BCH 29,636 BCH 0.00012339 BCH 0.00012251 BCH
2021-05-29 196,730 BCH 43,547 BCH 0.00011708 BCH 0.00012339 BCH
2021-05-28 199,935 BCH 42,773 BCH 0.00011900 BCH 0.00011708 BCH
2021-05-27 199,207 BCH 40,667 BCH 0.00011796 BCH 0.00011900 BCH
2021-05-26 199,310 BCH 49,936 BCH 0.00011802 BCH 0.00011796 BCH
2021-05-25 191,717 BCH 50,991 BCH 0.00011478 BCH 0.00011802 BCH
2021-05-24 221,746 BCH 83,761 BCH 0.00013083 BCH 0.00011478 BCH
2021-05-23 229,469 BCH 63,599 BCH 0.00013630 BCH 0.00013083 BCH
2021-05-22 219,882 BCH 91,343 BCH 0.00013106 BCH 0.00013630 BCH
2021-05-21 219,327 BCH 112,971 BCH 0.00013492 BCH 0.00013106 BCH
2021-05-20 210,981 BCH 171,821 BCH 0.00012571 BCH 0.00013492 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android