caica coin  (CICC)
CAICA Coin (CICC)
$0.06252618 0.9%
0.00000527 BTC 0.1%
9คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$553.79
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.06184116 / $0.06339233
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 300,000,000
CICC
USD

CAICA Coin BTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-08-15 0.00000537 BTC N/A
2020-08-14 0.00000535 BTC 0.00000537 BTC
2020-08-13 0.00000541 BTC 0.00000535 BTC
2020-08-12 0.00000548 BTC 0.00000541 BTC
2020-08-11 0.00000517 BTC 0.00000548 BTC
2020-08-10 0.00000544 BTC 0.00000517 BTC
2020-08-09 0.00000543 BTC 0.00000544 BTC
2020-08-08 0.00000551 BTC 0.00000543 BTC
2020-08-07 0.00000547 BTC 0.00000551 BTC
2020-08-06 0.00000536 BTC 0.00000547 BTC
2020-08-05 0.00000555 BTC 0.00000536 BTC
2020-08-04 0.00000560 BTC 0.00000555 BTC
2020-08-03 0.00000539 BTC 0.00000560 BTC
2020-08-02 0.00000546 BTC 0.00000539 BTC
2020-08-01 0.00000516 BTC 0.00000546 BTC
2020-07-31 0.00000516 BTC 0.00000516 BTC
2020-07-30 0.00000531 BTC 0.00000516 BTC
2020-07-29 0.00000531 BTC 0.00000531 BTC
2020-07-28 0.00000495 BTC 0.00000531 BTC
2020-07-27 0.00000510 BTC 0.00000495 BTC
2020-07-26 0.00000547 BTC 0.00000510 BTC
2020-07-25 0.00000563 BTC 0.00000547 BTC
2020-07-24 0.00000560 BTC 0.00000563 BTC
2020-07-23 0.00000563 BTC 0.00000560 BTC
2020-07-22 0.00000562 BTC 0.00000563 BTC
2020-07-21 0.00000576 BTC 0.00000562 BTC
2020-07-20 0.00000587 BTC 0.00000576 BTC
2020-07-19 0.00000596 BTC 0.00000587 BTC
2020-07-18 0.00000598 BTC 0.00000596 BTC
2020-07-17 0.00000598 BTC 0.00000598 BTC
2020-07-16 0.00000598 BTC 0.00000598 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android