ค้นหา
Coins: 4070
ตลาดแลกเปลี่ยน: 293
มูลค่าตามราคาตลาด: 134,331,578,479 $ 0.29%
ปริมาณ 24 ชม.: 21,942,116,756 $
ค่าความเด่น:
BTC 51.5%
ETH 11.4%
XRP 10.0%
ADA
USD

การแลกเปลี่ยน Cardano

# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% Updated
1
ZBG ZBG
0.05 $
0.0472 USDT
22,542,665.69 $
477572215.711 ADA
43.51% 7 นาที ago
2
0.05 $
0.04694 USDT
8,711,400.80 $
185584710.591 ADA
16.81% น้อยกว่า 1 นาที ago
3
0.05 $
0.00001189 BTC
5,291,338.32 $
112694373.129 ADA
10.21% 1 นาที ago
4
0.05 $
51.1 KRW
2,554,813.62 $
56108406.696 ADA
4.93% 3 นาที ago
5
0.05 $
0.046954 USDT
1,547,481.24 $
32957182.762 ADA
2.99% 1 นาที ago
6
ZB ZB
0.05 $
0.3157 QC
1,420,209.37 $
30289463.100 ADA
2.74% 3 นาที ago
7
0.05 $
0.00001193 BTC
843,456.89 $
17906456.000 ADA
1.63% 7 นาที ago
8
0.05 $
0.0471472 USD
736,978.44 $
15631436.000 ADA
1.42% 10 นาที ago
9
0.05 $
0.00001195 BTC
640,590.24 $
13576868.312 ADA
1.24% 8 นาที ago
10
0.05 $
0.00001189 BTC
635,224.20 $
13528939.033 ADA
1.23% 3 นาที ago
11
0.05 $
0.04121 EUR
533,291.51 $
11407236.002 ADA
1.03% 2 นาที ago
12
0.05 $
51.5 KRW
503,904.06 $
10981292.450 ADA
0.97% 4 นาที ago
13
0.05 $
0.00001164 BTC
499,454.22 $
10864622.617 ADA
0.96% 3 นาที ago
14
0.05 $
0.0044 BNB
434,773.79 $
9250430.854 ADA
0.84% 1 นาที ago
15
0.05 $
0.0000119 BTC
423,521.05 $
9012527.453 ADA
0.82% 1 นาที ago
16
0.05 $
0.047 USDT
422,567.99 $
9003582.669 ADA
0.82% ประมาณ 3 ชั่วโมง ago
17
0.05 $
0.00032138 ETH
419,327.64 $
8944504.946 ADA
0.81% 1 นาที ago
18
ZB ZB
0.05 $
0.0000119 BTC
401,255.67 $
8538720.000 ADA
0.77% 6 นาที ago
19
0.05 $
0.0471 USDT
376,209.09 $
7985320.880 ADA
0.73% 4 นาที ago
20
ZB ZB
0.05 $
0.047009 USDT
349,367.32 $
7433866.900 ADA
0.67% 41 นาที ago
21
0.05 $
0.000321672 ETH
278,124.57 $
5922056.000 ADA
0.54% 4 นาที ago
22
0.05 $
0.00031435 ETH
249,483.94 $
5440066.142 ADA
0.48% 3 นาที ago
23
0.05 $
0.0471 USDT
229,490.94 $
4873692.908 ADA
0.44% 11 นาที ago
24
0.05 $
0.04705 TUSD
207,758.33 $
4385936.607 ADA
0.40% น้อยกว่า 1 นาที ago
25
0.05 $
0.00032258 ETH
189,912.23 $
4034512.400 ADA
0.37% 12 นาที ago
26
0.05 $
0.04712524 USDT
189,406.62 $
4013800.726 ADA
0.37% 12 นาที ago
27
0.05 $
0.046844 USD
168,036.04 $
3587141.066 ADA
0.32% 2 นาที ago
28
0.05 $
0.00001191 BTC
129,061.39 $
2743976.847 ADA
0.25% 4 นาที ago
29
0.05 $
0.00001192 XBT
128,972.94 $
2740685.828 ADA
0.25% 2 นาที ago
30
0.05 $
0.00001188 BTC
123,096.48 $
2624605.150 ADA
0.24% 3 นาที ago
31
0.05 $
0.04723 USDT
101,849.01 $
2156325.000 ADA
0.20% 7 นาที ago
32
0.05 $
0.0471 USDT
72,339.27 $
1535778.388 ADA
0.14% 8 นาที ago
33
0.05 $
0.0471 USDT
72,343.38 $
1535778.388 ADA
0.14% 8 นาที ago
34
0.05 $
0.0000119 BTC
62,046.54 $
1320559.000 ADA
0.12% 7 นาที ago
35
0.05 $
0.047 USD
49,522.02 $
1053659.912 ADA
0.10% 8 นาที ago
36
0.05 $
0.000322 ETH
36,919.47 $
785997.571 ADA
0.07% 1 นาที ago
37
0.05 $
0.00032248 ETH
35,226.22 $
748546.000 ADA
0.07% 7 นาที ago
38
0.05 $
641 IDR
33,968.35 $
743700.248 ADA
0.07% 7 นาที ago
39
0.05 $
0.0003221 ETH
25,595.27 $
544741.650 ADA
0.05% 6 นาที ago
40
0.05 $
0.0003228 ETH
25,573.06 $
542880.750 ADA
0.05% 8 นาที ago
41
0.05 $
0.04745298 USD
21,941.37 $
462381.217 ADA
0.04% 42 นาที ago
42
0.05 $
1.43 THB
20,012.15 $
435091.791 ADA
0.04% 22 นาที ago
43
0.05 $
0.00001187 BTC
13,616.98 $
290361.684 ADA
0.03% 43 นาที ago
44
0.05 $
0.00001197 BTC
11,418.14 $
241621.703 ADA
0.02% 22 นาที ago
45
0.05 $
0.00032216 ETH
10,784.51 $
229248.349 ADA
0.02% 42 นาที ago
46
0.05 $
0.23494465 B2BX
10,225.45 $
218784.562 ADA
0.02% 5 นาที ago
47
0.05 $
0.0003225 ETH
9,665.63 $
205346.706 ADA
0.02% 2 นาที ago
48
0.05 $
0.00031948 ETH
8,095.68 $
173562.530 ADA
0.02% 4 นาที ago
49
0.05 $
0.0409645 EUR
5,933.53 $
127680.382 ADA
0.01% 1 นาที ago
50
0.05 $
0.0558 OKB
2,138.26 $
46579.041 ADA
0.00% 4 นาที ago
51
0.05 $
0.0000127 BTC
1,986.84 $
39627.361 ADA
0.00% 2 นาที ago
52
0.05 $
0.0000119 BTC
1,338.45 $
28486.761 ADA
0.00% 7 นาที ago
53
0.05 $
0.062462 CAD
1,319.69 $
27819.498 ADA
0.00% 39 นาที ago
54
0.04 $
0.00025228 ETH
36.82 $
1000.000 ADA
0.00% 5 นาที ago
55
0.05 $
0.045 USDT
6.93 $
154.051 ADA
0.00% 5 นาที ago
56
0.05 $
0.00001193 BTC
0.65 $
13.738 ADA
0.00% 12 นาที ago
57
0.05 $
0.00001205 BTC
0.00 $
0.000 ADA
0.00% 5 นาที ago
58
0.03 $
1.33 OTB
0.00 $
0.000 ADA
0.00% 5 นาที ago
59
0.05 $
0.04702 USDT
0.00 $
0.000 ADA
0.00% 4 นาที ago
60
0.05 $
0.67 ZAR
0.00 $
0.000 ADA
0.00% ประมาณ 1 ชั่วโมง ago
61
0.04 $
44 KRW
105.49 $
2690.856 ADA
- ประมาณ 5 ชั่วโมง ago
62
0.05 $
0.00001221 BTC
7.71 $
160.089 ADA
- ประมาณ 3 ชั่วโมง ago
63
EXX EXX
0.03 $
0.028 USDT
104.30 $
3726.050 ADA
- ประมาณ 5 ชั่วโมง ago
64
0.05 $
0.00034 ETH
0.00 $
0.000 ADA
- 2 วัน ago
65
0.04 $
0.040449 USDT
0.00 $
0.000 ADA
- 5 วัน ago
66
0.05 $
0.000345 ETH
0.00 $
0.000 ADA
- 3 วัน ago