celer network  (CELR)
Celer Network (CELR)
$0.00424716 3.4%
0.00001068 ETH 3.4%
3,638คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$16,760,372
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$3,133,081
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00405954 / $0.00427416
อุปทานที่หมุนเวียน
3,948,988,985 / 10,000,000,000
CELR
USD

Celer Network DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-21 4,127,408 DOT 511,234 DOT 0.00103897 DOT N/A
2020-10-20 4,359,397 DOT 942,851 DOT 0.00110220 DOT 0.00103897 DOT
2020-10-19 4,445,889 DOT 724,221 DOT 0.00112646 DOT 0.00110220 DOT
2020-10-18 4,313,853 DOT 687,078 DOT 0.00109244 DOT 0.00112646 DOT
2020-10-17 4,190,403 DOT 912,605 DOT 0.00106780 DOT 0.00109244 DOT
2020-10-16 4,403,072 DOT 881,297 DOT 0.00111443 DOT 0.00106780 DOT
2020-10-15 4,553,633 DOT 833,237 DOT 0.00115156 DOT 0.00111443 DOT
2020-10-14 4,587,473 DOT 567,317 DOT 0.00116085 DOT 0.00115156 DOT
2020-10-13 4,274,963 DOT 434,463 DOT 0.00107950 DOT 0.00116085 DOT
2020-10-12 4,125,497 DOT 435,816 DOT 0.00104573 DOT 0.00107950 DOT
2020-10-11 4,055,552 DOT 415,637 DOT 0.00102781 DOT 0.00104573 DOT
2020-10-10 4,159,256 DOT 469,765 DOT 0.00105266 DOT 0.00102781 DOT
2020-10-09 4,144,424 DOT 514,706 DOT 0.00104544 DOT 0.00105266 DOT
2020-10-08 4,160,395 DOT 576,149 DOT 0.00105345 DOT 0.00104544 DOT
2020-10-07 4,196,269 DOT 944,107 DOT 0.00105903 DOT 0.00105345 DOT
2020-10-06 4,353,811 DOT 549,790 DOT 0.00110442 DOT 0.00105903 DOT
2020-10-05 4,389,350 DOT 579,977 DOT 0.00111114 DOT 0.00110442 DOT
2020-10-04 4,559,234 DOT 522,108 DOT 0.00115222 DOT 0.00111114 DOT
2020-10-03 4,559,108 DOT 883,189 DOT 0.00115044 DOT 0.00115222 DOT
2020-10-02 4,356,590 DOT 1,093,963 DOT 0.00110324 DOT 0.00115044 DOT
2020-10-01 4,828,109 DOT 1,183,695 DOT 0.00122291 DOT 0.00110324 DOT
2020-09-30 4,442,437 DOT 729,471 DOT 0.00112435 DOT 0.00122291 DOT
2020-09-29 4,562,031 DOT 972,162 DOT 0.00112070 DOT 0.00112435 DOT
2020-09-28 4,643,711 DOT 1,241,849 DOT 0.00117904 DOT 0.00112070 DOT
2020-09-27 4,906,626 DOT 1,209,002 DOT 0.00124358 DOT 0.00117904 DOT
2020-09-26 4,581,803 DOT 1,374,023 DOT 0.00115872 DOT 0.00124358 DOT
2020-09-25 4,061,829 DOT 790,616 DOT 0.00103537 DOT 0.00115872 DOT
2020-09-24 4,029,521 DOT 1,092,459 DOT 0.00101932 DOT 0.00103537 DOT
2020-09-23 4,414,472 DOT 1,088,933 DOT 0.00111323 DOT 0.00101932 DOT
2020-09-22 4,391,451 DOT 1,558,668 DOT 0.00111500 DOT 0.00111323 DOT
2020-09-21 4,321,672 DOT 961,666 DOT 0.00109790 DOT 0.00111500 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android