cowry  (COW)
COWRY (COW)
$0.02473508 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-09-23 21:13:35 UTC (ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
31คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$23,445
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
947,841 / 50,000,000
COW
USD

COWRY SAR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-09-24 89,728 SR 0.00002783 SR 0.092779 SR N/A
2020-09-23 98,645 SR 11.64 SR 0.104292 SR 0.092779 SR
2020-09-22 89,886 SR 0.758907 SR 0.095131 SR 0.104292 SR
2020-09-21 76,935 SR 11.91 SR 0.098909 SR 0.095131 SR
2020-09-20 113,437 SR 12.59 SR 0.120297 SR 0.098909 SR
2020-09-19 92,896 SR 1.59 SR 0.098835 SR 0.120297 SR
2020-09-18 98,675 SR 360.76 SR 0.118664 SR 0.098835 SR
2020-09-17 110,868 SR 52.21 SR 0.118128 SR 0.118664 SR
2020-09-16 109,267 SR 103.45 SR 0.116699 SR 0.118128 SR
2020-09-15 107,516 SR 72.82 SR 0.114912 SR 0.116699 SR
2020-09-14 105,742 SR 32.62 SR 0.113423 SR 0.114912 SR
2020-09-13 106,971 SR 5.55 SR 0.114891 SR 0.113423 SR
2020-09-12 105,895 SR 53.64 SR 0.113809 SR 0.114891 SR
2020-09-11 105,500 SR 45.76 SR 0.113673 SR 0.113809 SR
2020-09-10 106,117 SR 10.51 SR 0.114236 SR 0.113673 SR
2020-09-09 122,033 SR 107.53 SR 0.114058 SR 0.114236 SR
2020-09-08 105,499 SR 386.45 SR 0.119863 SR 0.114058 SR
2020-09-07 126,548 SR 193.72 SR 0.136914 SR 0.119863 SR
2020-09-06 136,003 SR 364.20 SR 0.147283 SR 0.136914 SR
2020-09-05 144,830 SR 43.14 SR 0.157201 SR 0.147283 SR
2020-09-04 168,740 SR 261.39 SR 0.183578 SR 0.157201 SR
2020-09-03 146,845 SR 161.38 SR 0.159383 SR 0.183578 SR
2020-09-02 172,388 SR 211.07 SR 0.171129 SR 0.159383 SR
2020-09-01 171,490 SR 1,183.85 SR 0.187640 SR 0.171129 SR
2020-08-31 134,611 SR 81.00 SR 0.147232 SR 0.187640 SR
2020-08-30 78,690 SR 477.41 SR 0.086210 SR 0.147232 SR
2020-08-29 213,511 SR 914.93 SR 0.152512 SR 0.086210 SR
2020-08-28 129,344 SR 353.09 SR 0.142269 SR 0.152512 SR
2020-08-27 122,507 SR 7.80 SR 0.134901 SR 0.142269 SR
2020-08-26 122,507 SR 7.80 SR 0.134901 SR 0.134901 SR
2020-08-25 128,989 SR 22.69 SR 0.142402 SR 0.134901 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android