decentraland  (MANA)
Decentraland (MANA)
$0.182365 13.5%
0.00000568 BTC 14.7%
0.00014765 ETH 12.7%
9,978คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$242,111,200
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$361,992,415
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.153568 / $0.200965
อุปทานที่หมุนเวียน
1,327,372,145 / 2,194,928,527
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$400,352,517
อุปทานสูงสุด
2,194,928,527
MANA
USD

Decentraland BDT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-01-23 17,303,542,730 ৳ 28,079,400,116 ৳ 13.33 ৳ N/A
2021-01-22 13,476,623,292 ৳ 7,414,683,948 ৳ 10.15 ৳ 13.33 ৳
2021-01-21 15,546,719,523 ৳ 10,089,136,367 ৳ 11.71 ৳ 10.15 ৳
2021-01-20 14,045,217,825 ৳ 7,944,297,778 ৳ 10.51 ৳ 11.71 ৳
2021-01-19 13,293,625,713 ৳ 3,816,707,349 ৳ 10.10 ৳ 10.51 ৳
2021-01-18 12,584,966,134 ৳ 4,955,266,469 ৳ 9.69 ৳ 10.10 ৳
2021-01-17 12,321,676,790 ৳ 3,396,978,737 ৳ 9.27 ৳ 9.69 ৳
2021-01-16 11,965,118,830 ৳ 3,733,240,926 ৳ 9.05 ৳ 9.27 ৳
2021-01-15 12,445,410,754 ৳ 2,853,024,205 ৳ 9.39 ৳ 9.05 ৳
2021-01-14 12,880,678,013 ৳ 4,121,565,327 ৳ 9.74 ৳ 9.39 ৳
2021-01-13 12,262,175,840 ৳ 7,752,696,876 ৳ 9.27 ৳ 9.74 ৳
2021-01-12 10,667,703,285 ৳ 4,608,153,702 ৳ 8.01 ৳ 9.27 ৳
2021-01-11 12,097,237,734 ৳ 5,286,805,697 ৳ 9.09 ৳ 8.01 ৳
2021-01-10 13,131,334,032 ৳ 5,563,060,182 ৳ 9.87 ৳ 9.09 ৳
2021-01-09 13,971,577,097 ৳ 17,512,288,011 ৳ 10.59 ৳ 9.87 ৳
2021-01-08 13,040,628,406 ৳ 14,374,776,289 ৳ 10.72 ৳ 10.59 ৳
2021-01-07 10,423,837,101 ৳ 3,786,156,495 ৳ 7.84 ৳ 10.72 ৳
2021-01-06 9,256,478,607 ৳ 3,809,038,471 ৳ 6.99 ৳ 7.84 ৳
2021-01-05 8,782,870,227 ৳ 3,174,941,980 ৳ 6.59 ৳ 6.99 ৳
2021-01-04 9,254,355,589 ৳ 2,655,906,047 ৳ 6.95 ৳ 6.59 ৳
2021-01-03 8,955,246,052 ৳ 1,421,113,302 ৳ 6.74 ৳ 6.95 ৳
2021-01-02 9,389,423,556 ৳ 2,107,169,385 ৳ 7.08 ৳ 6.74 ৳
2021-01-01 8,749,604,962 ৳ 1,000,474,181 ৳ 6.68 ৳ 7.08 ৳
2020-12-31 8,782,952,601 ৳ 1,061,044,586 ৳ 6.63 ৳ 6.68 ৳
2020-12-30 9,018,158,366 ৳ 1,877,280,499 ৳ 6.81 ৳ 6.63 ৳
2020-12-29 9,154,551,393 ৳ 1,868,609,917 ৳ 6.90 ৳ 6.81 ৳
2020-12-28 9,151,866,946 ৳ 2,020,735,427 ৳ 6.87 ৳ 6.90 ৳
2020-12-27 8,932,231,423 ৳ 1,356,765,711 ৳ 6.72 ৳ 6.87 ৳
2020-12-26 8,979,203,711 ৳ 1,362,596,536 ৳ 6.76 ৳ 6.72 ৳
2020-12-25 9,438,040,029 ৳ 2,664,587,370 ৳ 7.06 ৳ 6.76 ৳
2020-12-24 8,749,818,994 ৳ 2,123,830,940 ৳ 6.61 ৳ 7.06 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android