decentraland  (MANA)
Decentraland (MANA)
$1.15 8.3%
0.00002641 BTC 8.8%
0.00033923 ETH 5.8%
52,950คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$1,524,784,314
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$276,155,951
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$1.03 / $1.26
อุปทานที่หมุนเวียน
1,327,372,145 / 2,194,373,727
การประเมินมูลค่าปรับลดอย่างสมบูรณ์
$2,520,729,886
อุปทานสูงสุด
2,194,373,727
MANA
USD

Decentraland SEK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-18 11,800,256,032 kr 2,015,501,576 kr 8.81 kr N/A
2021-05-17 13,017,687,802 kr 1,615,897,526 kr 9.81 kr 8.81 kr
2021-05-16 13,270,326,043 kr 1,558,464,069 kr 9.98 kr 9.81 kr
2021-05-15 14,302,778,839 kr 1,322,196,039 kr 10.78 kr 9.98 kr
2021-05-14 13,907,816,483 kr 2,073,919,452 kr 10.57 kr 10.78 kr
2021-05-13 14,211,299,574 kr 2,107,372,503 kr 10.71 kr 10.57 kr
2021-05-12 15,741,715,411 kr 1,633,191,383 kr 11.89 kr 10.71 kr
2021-05-11 14,763,646,451 kr 2,469,341,876 kr 11.12 kr 11.89 kr
2021-05-10 16,385,339,933 kr 2,063,673,463 kr 12.34 kr 11.12 kr
2021-05-09 15,902,064,066 kr 1,468,189,054 kr 11.99 kr 12.34 kr
2021-05-08 16,281,721,195 kr 3,282,090,955 kr 12.19 kr 11.99 kr
2021-05-07 17,233,865,643 kr 3,329,336,279 kr 12.98 kr 12.19 kr
2021-05-06 15,910,077,396 kr 2,059,794,238 kr 12.01 kr 12.98 kr
2021-05-05 14,505,705,060 kr 2,302,070,256 kr 10.76 kr 12.01 kr
2021-05-04 15,722,504,481 kr 1,756,529,992 kr 11.84 kr 10.76 kr
2021-05-03 15,826,421,872 kr 1,205,952,878 kr 11.93 kr 11.84 kr
2021-05-02 16,428,923,374 kr 1,515,303,857 kr 12.41 kr 11.93 kr
2021-05-01 16,762,799,599 kr 1,901,033,755 kr 12.62 kr 12.41 kr
2021-04-30 16,076,347,194 kr 3,967,743,858 kr 12.19 kr 12.62 kr
2021-04-29 17,035,130,476 kr 6,640,421,696 kr 12.92 kr 12.19 kr
2021-04-28 14,440,186,080 kr 2,393,430,734 kr 10.90 kr 12.92 kr
2021-04-27 13,705,676,850 kr 2,698,288,118 kr 10.31 kr 10.90 kr
2021-04-26 12,063,672,451 kr 2,574,000,859 kr 9.15 kr 10.31 kr
2021-04-25 12,477,984,485 kr 2,355,241,958 kr 9.28 kr 9.15 kr
2021-04-24 13,677,601,366 kr 5,930,623,926 kr 10.28 kr 9.28 kr
2021-04-23 14,131,482,350 kr 5,380,054,801 kr 10.65 kr 10.28 kr
2021-04-22 15,094,441,496 kr 4,507,042,362 kr 11.27 kr 10.65 kr
2021-04-21 15,636,489,291 kr 9,298,765,787 kr 11.74 kr 11.27 kr
2021-04-20 14,614,468,487 kr 4,313,877,330 kr 11.02 kr 11.74 kr
2021-04-19 15,457,093,899 kr 8,169,302,213 kr 11.48 kr 11.02 kr
2021-04-18 16,861,416,648 kr 11,700,747,797 kr 12.76 kr 11.48 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android