delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.00342789 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-05-16 07:28:58 UTC (ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
81คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$243,812
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
71,126,045 / ∞
DLN
USD

Delion AED (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-05-16 861,767 DH 355.48 DH 0.01210287 DH N/A
2021-05-15 1,281,070 DH 0.01872470 DH 0.01310721 DH 0.01210287 DH
2021-05-14 912,674 DH 12.36 DH 0.01286371 DH 0.01310721 DH
2021-05-13 1,805,852 DH 297.75 DH 0.01486530 DH 0.01286371 DH
2021-05-12 1,617,757 DH 13.70 DH 0.02283220 DH 0.01486530 DH
2021-05-11 1,678,186 DH 0.00029420 DH 0.01471008 DH 0.02283220 DH
2021-05-10 1,678,186 DH 0.00029420 DH 0.01471008 DH 0.01471008 DH
2021-05-09 1,656,055 DH 644.05 DH 0.02371035 DH 0.01471008 DH
2021-05-08 1,739,693 DH 569.97 DH 0.02102139 DH 0.02371035 DH
2021-05-07 1,034,536 DH 0.00029026 DH 0.01451297 DH 0.02102139 DH
2021-05-06 1,743,347 DH 1,544.41 DH 0.02474387 DH 0.01451297 DH
2021-05-05 1,018,203 DH 0.346116 DH 0.01190560 DH 0.02474387 DH
2021-05-04 893,077 DH 12.74 DH 0.01263480 DH 0.01190560 DH
2021-05-03 1,612,931 DH 227.69 DH 0.01457843 DH 0.01263480 DH
2021-05-02 1,612,931 DH 227.69 DH 0.01457843 DH 0.01457843 DH
2021-05-01 423,337 DH 20.84 DH 0.02402044 DH 0.01457843 DH
2021-04-30 423,337 DH 20.84 DH 0.02402044 DH 0.02402044 DH
2021-04-29 422,266 DH 0.104863 DH 0.00603101 DH 0.02402044 DH
2021-04-28 1,700,700 DH 72.01 DH 0.00609549 DH 0.00603101 DH
2021-04-27 1,700,700 DH 72.01 DH 0.00609549 DH 0.00609549 DH
2021-04-26 257,456 DH 0.00440646 DH 0.00367205 DH 0.00609549 DH
2021-04-25 258,763 DH 3.34 DH 0.00369190 DH 0.00367205 DH
2021-04-24 1,696,877 DH 39.35 DH 0.00561368 DH 0.00369190 DH
2021-04-23 816,985 DH 236.77 DH 0.01036152 DH 0.00561368 DH
2021-04-22 1,257,050 DH 464.43 DH 0.01626462 DH 0.01036152 DH
2021-04-21 631,869 DH 288.69 DH 0.00908677 DH 0.01626462 DH
2021-04-20 1,595,192 DH 25.91 DH 0.02289059 DH 0.00908677 DH
2021-04-19 1,595,192 DH 25.91 DH 0.02289059 DH 0.02289059 DH
2021-04-18 314,997 DH 2,047.32 DH 0.02026933 DH 0.02289059 DH
2021-04-17 314,630 DH 0.00477568 DH 0.00453686 DH 0.02026933 DH
2021-04-16 1,016,976 DH 76.85 DH 0.01464561 DH 0.00453686 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android