Rank #N/A
100คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.002456137701 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-15 23:10:48 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
100คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Delion BHD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-16 0.000000000000 BD 103.09 BD 0.00092580 BD N/A
2021-10-15 0.000000000000 BD 9.76 BD 0.00108980 BD 0.00092580 BD
2021-10-14 0.000000000000 BD 9.76 BD 0.00108980 BD 0.00108980 BD
2021-10-12 0.000000000000 BD 53.29 BD 0.00106589 BD 0.00108980 BD
2021-10-11 0.000000000000 BD 1.51 BD 0.00125292 BD 0.00106589 BD
2021-10-10 0.000000000000 BD 15.31 BD 0.00124771 BD 0.00125292 BD
2021-10-09 0.000000000000 BD 25.58 BD 0.00102310 BD 0.00124771 BD
2021-10-08 0.000000000000 BD 25.58 BD 0.00102310 BD 0.00102310 BD
2021-10-06 0.000000000000 BD 0.932519 BD 0.00093235 BD 0.00102310 BD
2021-10-05 0.000000000000 BD 2.94 BD 0.00093051 BD 0.00093235 BD
2021-10-04 0.000000000000 BD 2.94 BD 0.00093051 BD 0.00093051 BD
2021-10-03 0.000000000000 BD 10.59 BD 0.00144380 BD 0.00093051 BD
2021-10-02 0.000000000000 BD 10.61 BD 0.00144703 BD 0.00144380 BD
2021-10-01 0.000000000000 BD 39.32 BD 0.00082484 BD 0.00144703 BD
2021-09-30 0.000000000000 BD 7.88 BD 0.00078814 BD 0.00082484 BD
2021-09-29 0.000000000000 BD 0.119721 BD 0.00079814 BD 0.00078814 BD
2021-09-28 0.000000000000 BD 0.121099 BD 0.00080732 BD 0.00079814 BD
2021-09-27 0.000000000000 BD 0.121099 BD 0.00080732 BD 0.00080732 BD
2021-09-26 0.000000000000 BD 3.34 BD 0.00080570 BD 0.00080732 BD
2021-09-25 0.000000000000 BD 1.76 BD 0.00113473 BD 0.00080570 BD
2021-09-24 0.000000000000 BD 1.76 BD 0.00113473 BD 0.00113473 BD
2021-09-22 64,090 BD 1.80 BD 0.00080260 BD 0.00113473 BD
2021-09-21 64,076 BD 14.69 BD 0.00082518 BD 0.00080260 BD
2021-09-20 55,897 BD 19.54 BD 0.00125545 BD 0.00082518 BD
2021-09-19 113,105 BD 1.17 BD 0.00145800 BD 0.00125545 BD
2021-09-18 56,149 BD 16.66 BD 0.00144026 BD 0.00145800 BD
2021-09-17 56,149 BD 16.66 BD 0.00144026 BD 0.00144026 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android