Rank #2276
89คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.004487161949 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-07-25 10:43:03 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
89คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด $320,861
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน 71,506,444
Total Supply
Show Info
Hide Info

Delion BTC (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-07-26 9.295838 BTC 0.00025050 BTC 0.000000130000 BTC N/A
2021-07-25 9.295838 BTC 0.00006297 BTC 0.000000130000 BTC 0.000000130000 BTC
2021-07-24 10.010902 BTC 0.00052249 BTC 0.000000140000 BTC 0.000000130000 BTC
2021-07-23 10.010902 BTC 0.00005601 BTC 0.000000140000 BTC 0.000000140000 BTC
2021-07-22 5.005451 BTC 0.00070000 BTC 0.000000070000 BTC 0.000000140000 BTC
2021-07-21 5.005451 BTC 0.00070000 BTC 0.000000070000 BTC 0.000000070000 BTC
2021-07-20 9.295838 BTC 0.00005380 BTC 0.000000080000 BTC 0.000000070000 BTC
2021-07-19 9.295838 BTC 0.00005380 BTC 0.000000080000 BTC 0.000000080000 BTC
2021-07-18 14.301289 BTC 0.00000130 BTC 0.000000130000 BTC 0.000000080000 BTC
2021-07-17 14.301289 BTC 0.00000130 BTC 0.000000130000 BTC 0.000000130000 BTC
2021-07-16 14.301289 BTC 0.20858791 BTC 0.000000200000 BTC 0.000000130000 BTC
2021-07-15 14.301289 BTC 0.20858791 BTC 0.000000200000 BTC 0.000000200000 BTC
2021-07-11 4.290387 BTC 0.00005653 BTC 0.000000060000 BTC 0.000000200000 BTC
2021-07-10 4.290387 BTC 0.00005653 BTC 0.000000060000 BTC 0.000000060000 BTC
2021-07-09 4.290387 BTC 0.00005653 BTC 0.000000060000 BTC 0.000000060000 BTC
2021-07-08 2.860258 BTC 0.000000160000 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000060000 BTC
2021-07-07 2.860258 BTC 0.00005400 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000040000 BTC
2021-07-06 2.860258 BTC 0.00440000 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000040000 BTC
2021-07-05 2.860258 BTC 0.00440000 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000040000 BTC
2021-07-04 3.575322 BTC 0.00010500 BTC 0.000000050000 BTC 0.000000040000 BTC
2021-07-03 3.575322 BTC 0.00030788 BTC 0.000000050000 BTC 0.000000050000 BTC
2021-07-02 3.575322 BTC 0.00030788 BTC 0.000000050000 BTC 0.000000050000 BTC
2021-06-30 2.860258 BTC 0.00167026 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000050000 BTC
2021-06-29 3.575322 BTC 0.00008782 BTC 0.000000050000 BTC 0.000000040000 BTC
2021-06-28 2.860258 BTC 0.00433204 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000050000 BTC
2021-06-27 2.860258 BTC 0.00433204 BTC 0.000000040000 BTC 0.000000040000 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android