Rank #N/A
100คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.002456137701 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-15 23:10:48 UTC (2 วัน ที่ผ่านมา)
100คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Delion CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-16 0.000000000000 CLP$ 225,302 CLP$ 2.02 CLP$ N/A
2021-10-15 0.000000000000 CLP$ 21,123 CLP$ 2.36 CLP$ 2.02 CLP$
2021-10-14 0.000000000000 CLP$ 21,123 CLP$ 2.36 CLP$ 2.36 CLP$
2021-10-12 0.000000000000 CLP$ 116,554 CLP$ 2.33 CLP$ 2.36 CLP$
2021-10-11 0.000000000000 CLP$ 3,300.91 CLP$ 2.74 CLP$ 2.33 CLP$
2021-10-10 0.000000000000 CLP$ 33,489 CLP$ 2.73 CLP$ 2.74 CLP$
2021-10-09 0.000000000000 CLP$ 55,117 CLP$ 2.20 CLP$ 2.73 CLP$
2021-10-08 0.000000000000 CLP$ 55,117 CLP$ 2.20 CLP$ 2.20 CLP$
2021-10-06 0.000000000000 CLP$ 1,993.50 CLP$ 1.99 CLP$ 2.20 CLP$
2021-10-05 0.000000000000 CLP$ 6,277.98 CLP$ 1.99 CLP$ 1.99 CLP$
2021-10-04 0.000000000000 CLP$ 6,277.98 CLP$ 1.99 CLP$ 1.99 CLP$
2021-10-03 0.000000000000 CLP$ 22,556 CLP$ 3.08 CLP$ 1.99 CLP$
2021-10-02 0.000000000000 CLP$ 22,604 CLP$ 3.08 CLP$ 3.08 CLP$
2021-10-01 0.000000000000 CLP$ 84,582 CLP$ 1.77 CLP$ 3.08 CLP$
2021-09-30 0.000000000000 CLP$ 16,834.02 CLP$ 1.68 CLP$ 1.77 CLP$
2021-09-29 0.000000000000 CLP$ 252.04 CLP$ 1.68 CLP$ 1.68 CLP$
2021-09-28 0.000000000000 CLP$ 254.93 CLP$ 1.70 CLP$ 1.68 CLP$
2021-09-27 0.000000000000 CLP$ 254.93 CLP$ 1.70 CLP$ 1.70 CLP$
2021-09-26 0.000000000000 CLP$ 7,032.29 CLP$ 1.70 CLP$ 1.70 CLP$
2021-09-25 0.000000000000 CLP$ 3,710.25 CLP$ 2.39 CLP$ 1.70 CLP$
2021-09-24 0.000000000000 CLP$ 3,710.25 CLP$ 2.39 CLP$ 2.39 CLP$
2021-09-22 134,202,373 CLP$ 3,762.51 CLP$ 1.68 CLP$ 2.39 CLP$
2021-09-21 134,172,860 CLP$ 30,766 CLP$ 1.73 CLP$ 1.68 CLP$
2021-09-20 116,367,046 CLP$ 40,677 CLP$ 2.61 CLP$ 1.73 CLP$
2021-09-19 235,465,916 CLP$ 2,428.71 CLP$ 3.04 CLP$ 2.61 CLP$
2021-09-18 116,751,371 CLP$ 34,682 CLP$ 3.00 CLP$ 3.04 CLP$
2021-09-17 116,751,371 CLP$ 34,682 CLP$ 3.00 CLP$ 3.00 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android