Rank #N/A
100คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.002456137701 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-15 23:10:48 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
100คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Delion EOS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-16 0.000000000000 EOS 58.535 EOS 0.00052565 EOS N/A
2021-10-15 0.000000000000 EOS 5.545704 EOS 0.00061942 EOS 0.00052565 EOS
2021-10-14 0.000000000000 EOS 5.545704 EOS 0.00061942 EOS 0.00061942 EOS
2021-10-12 0.000000000000 EOS 30.086272 EOS 0.00060173 EOS 0.00061942 EOS
2021-10-11 0.000000000000 EOS 0.83709606 EOS 0.00069526 EOS 0.00060173 EOS
2021-10-10 0.000000000000 EOS 8.362997 EOS 0.00068149 EOS 0.00069526 EOS
2021-10-09 0.000000000000 EOS 14.243808 EOS 0.00056975 EOS 0.00068149 EOS
2021-10-08 0.000000000000 EOS 14.243808 EOS 0.00056975 EOS 0.00056975 EOS
2021-10-06 0.000000000000 EOS 0.52917794 EOS 0.00052908 EOS 0.00056975 EOS
2021-10-05 0.000000000000 EOS 1.704707 EOS 0.00054012 EOS 0.00052908 EOS
2021-10-04 0.000000000000 EOS 1.704707 EOS 0.00054012 EOS 0.00054012 EOS
2021-10-03 0.000000000000 EOS 6.627606 EOS 0.00090380 EOS 0.00054012 EOS
2021-10-02 0.000000000000 EOS 6.610186 EOS 0.00090142 EOS 0.00090380 EOS
2021-10-01 0.000000000000 EOS 26.713621 EOS 0.00056036 EOS 0.00090142 EOS
2021-09-30 0.000000000000 EOS 5.526880 EOS 0.00055269 EOS 0.00056036 EOS
2021-09-29 0.000000000000 EOS 0.08314151 EOS 0.00055428 EOS 0.00055269 EOS
2021-09-28 0.000000000000 EOS 0.08301845 EOS 0.00055346 EOS 0.00055428 EOS
2021-09-27 0.000000000000 EOS 0.08301845 EOS 0.00055346 EOS 0.00055346 EOS
2021-09-26 0.000000000000 EOS 2.191519 EOS 0.00052835 EOS 0.00055346 EOS
2021-09-25 0.000000000000 EOS 1.144514 EOS 0.00073656 EOS 0.00052835 EOS
2021-09-24 0.000000000000 EOS 1.144514 EOS 0.00073656 EOS 0.00073656 EOS
2021-09-22 39,697 EOS 1.143589 EOS 0.00051053 EOS 0.00073656 EOS
2021-09-21 39,689 EOS 9.100557 EOS 0.00051112 EOS 0.00051053 EOS
2021-09-20 29,072 EOS 10.253405 EOS 0.00065874 EOS 0.00051112 EOS
2021-09-19 57,202 EOS 0.57430061 EOS 0.00071774 EOS 0.00065874 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android