Rank #N/A
102คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.001646490377 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-11-27 14:58:08 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
102คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Delion MMK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-28 0.000000000000 K 73,717 K 2.95 K N/A
2021-11-27 0.000000000000 K 89,856 K 2.91 K 2.95 K
2021-11-26 0.000000000000 K 114,688 K 3.16 K 2.91 K
2021-11-25 0.000000000000 K 16,533.03 K 3.06 K 3.16 K
2021-11-24 0.000000000000 K 16,533.03 K 3.06 K 3.06 K
2021-11-22 0.000000000000 K 35,230 K 3.17 K 3.06 K
2021-11-21 0.000000000000 K 35,230 K 3.17 K 3.17 K
2021-11-20 0.000000000000 K 606,165 K 3.09 K 3.17 K
2021-11-19 0.000000000000 K 22,388 K 4.23 K 3.09 K
2021-11-18 0.000000000000 K 59,065 K 4.28 K 4.23 K
2021-11-17 0.000000000000 K 49,368 K 4.29 K 4.28 K
2021-11-16 0.000000000000 K 410,384 K 5.86 K 4.29 K
2021-11-15 0.000000000000 K 546,258 K 4.66 K 5.86 K
2021-11-14 0.000000000000 K 543,496 K 5.74 K 4.66 K
2021-11-13 0.000000000000 K 657,934 K 3.43 K 5.74 K
2021-11-12 0.000000000000 K 657,934 K 3.43 K 3.43 K
2021-11-09 0.000000000000 K 0.000000000000 K 4.36 K 3.43 K
2021-11-08 0.000000000000 K 0.000000000000 K 4.36 K 4.36 K
2021-11-07 0.000000000000 K 56,926 K 4.36 K 4.36 K
2021-11-06 0.000000000000 K 56,926 K 4.36 K 4.36 K
2021-11-05 0.000000000000 K 293,186 K 6.62 K 4.36 K
2021-11-04 0.000000000000 K 1,632,377 K 4.53 K 6.62 K
2021-11-03 0.000000000000 K 631,850 K 7.92 K 4.53 K
2021-11-02 0.000000000000 K 631,850 K 7.92 K 7.92 K
2021-11-01 0.000000000000 K 1,429.01 K 6.62 K 7.92 K
2021-10-31 0.000000000000 K 101,805 K 6.64 K 6.62 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android