Rank #N/A
100คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.002456137701 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-10-15 23:10:48 UTC (1 วัน ที่ผ่านมา)
100คนชอบสิ่งนี้
?
24H Range
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
อุปทานสูงสุด ?
Show Info
Hide Info

Delion MYR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-10-16 0.000000000000 RM 1,137.25 RM 0.01021262 RM N/A
2021-10-15 0.000000000000 RM 107.69 RM 0.01202871 RM 0.01021262 RM
2021-10-14 0.000000000000 RM 107.69 RM 0.01202871 RM 0.01202871 RM
2021-10-12 0.000000000000 RM 589.52 RM 0.01179039 RM 0.01202871 RM
2021-10-11 0.000000000000 RM 16.73 RM 0.01389349 RM 0.01179039 RM
2021-10-10 0.000000000000 RM 169.71 RM 0.01382944 RM 0.01389349 RM
2021-10-09 0.000000000000 RM 283.77 RM 0.01135095 RM 0.01382944 RM
2021-10-08 0.000000000000 RM 283.77 RM 0.01135095 RM 0.01135095 RM
2021-10-06 0.000000000000 RM 10.34 RM 0.01033600 RM 0.01135095 RM
2021-10-05 0.000000000000 RM 32.52 RM 0.01030271 RM 0.01033600 RM
2021-10-04 0.000000000000 RM 32.52 RM 0.01030271 RM 0.01030271 RM
2021-10-03 0.000000000000 RM 117.56 RM 0.01603170 RM 0.01030271 RM
2021-10-02 0.000000000000 RM 117.83 RM 0.01606823 RM 0.01603170 RM
2021-10-01 0.000000000000 RM 436.72 RM 0.00916083 RM 0.01606823 RM
2021-09-30 0.000000000000 RM 87.48 RM 0.00874814 RM 0.00916083 RM
2021-09-29 0.000000000000 RM 1.33 RM 0.00885335 RM 0.00874814 RM
2021-09-28 0.000000000000 RM 1.35 RM 0.00897385 RM 0.00885335 RM
2021-09-27 0.000000000000 RM 1.35 RM 0.00897385 RM 0.00897385 RM
2021-09-26 0.000000000000 RM 37.15 RM 0.00895677 RM 0.00897385 RM
2021-09-25 0.000000000000 RM 19.60 RM 0.01261452 RM 0.00895677 RM
2021-09-24 0.000000000000 RM 19.60 RM 0.01261452 RM 0.01261452 RM
2021-09-22 713,110 RM 19.98 RM 0.00891792 RM 0.01261452 RM
2021-09-21 712,953 RM 163.48 RM 0.00918154 RM 0.00891792 RM
2021-09-20 618,762 RM 216.32 RM 0.01389764 RM 0.00918154 RM
2021-09-19 1,252,050 RM 12.91 RM 0.01613976 RM 0.01389764 RM
2021-09-18 620,758 RM 184.41 RM 0.01594495 RM 0.01613976 RM
2021-09-17 620,758 RM 184.41 RM 0.01594495 RM 0.01594495 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android