Rank #N/A
103คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.001969280002 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-12-05 23:56:38 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
103คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Delion SATS (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-12-06 0.000000000000 sats 248,899 sats 4.00 sats N/A
2021-12-05 0.000000000000 sats 248,899 sats 4.00 sats 4.00 sats
2021-12-04 0.000000000000 sats 221,094 sats 3.00 sats 4.00 sats
2021-12-03 0.000000000000 sats 221,094 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-12-02 0.000000000000 sats 19,748.28 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-12-01 0.000000000000 sats 30,000 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-30 0.000000000000 sats 30,000 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-28 0.000000000000 sats 75,000 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-27 0.000000000000 sats 92,700 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-26 0.000000000000 sats 108,894 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-25 0.000000000000 sats 16,194.00 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-24 0.000000000000 sats 16,194.00 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-22 0.000000000000 sats 33,342 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-21 0.000000000000 sats 33,342 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-20 0.000000000000 sats 588,564 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-19 0.000000000000 sats 21,184 sats 4.00 sats 3.00 sats
2021-11-18 0.000000000000 sats 55,239 sats 4.00 sats 4.00 sats
2021-11-17 0.000000000000 sats 46,055 sats 4.00 sats 4.00 sats
2021-11-16 0.000000000000 sats 350,000 sats 5.00 sats 4.00 sats
2021-11-15 0.000000000000 sats 468,663 sats 4.00 sats 5.00 sats
2021-11-14 0.000000000000 sats 473,547 sats 5.00 sats 4.00 sats
2021-11-13 0.000000000000 sats 576,147 sats 3.00 sats 5.00 sats
2021-11-12 0.000000000000 sats 576,147 sats 3.00 sats 3.00 sats
2021-11-09 0.000000000000 sats 0.000000000000 sats 4.00 sats 3.00 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android