Rank #N/A
102คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.001646490377 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-11-27 14:58:08 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
102คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Delion VEF (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-28 0.000000000000 Bs.F 4.12 Bs.F 0.00016486 Bs.F N/A
2021-11-27 0.000000000000 Bs.F 5.02 Bs.F 0.00016259 Bs.F 0.00016486 Bs.F
2021-11-26 0.000000000000 Bs.F 6.42 Bs.F 0.00017696 Bs.F 0.00016259 Bs.F
2021-11-25 0.000000000000 Bs.F 0.927622 Bs.F 0.00017185 Bs.F 0.00017696 Bs.F
2021-11-24 0.000000000000 Bs.F 0.927622 Bs.F 0.00017185 Bs.F 0.00017185 Bs.F
2021-11-22 0.000000000000 Bs.F 1.99 Bs.F 0.00017923 Bs.F 0.00017185 Bs.F
2021-11-21 0.000000000000 Bs.F 1.99 Bs.F 0.00017923 Bs.F 0.00017923 Bs.F
2021-11-20 0.000000000000 Bs.F 34.27 Bs.F 0.00017470 Bs.F 0.00017923 Bs.F
2021-11-19 0.000000000000 Bs.F 1.27 Bs.F 0.00023920 Bs.F 0.00017470 Bs.F
2021-11-18 0.000000000000 Bs.F 3.34 Bs.F 0.00024154 Bs.F 0.00023920 Bs.F
2021-11-17 0.000000000000 Bs.F 2.79 Bs.F 0.00024261 Bs.F 0.00024154 Bs.F
2021-11-16 0.000000000000 Bs.F 23.10 Bs.F 0.00032996 Bs.F 0.00024261 Bs.F
2021-11-15 0.000000000000 Bs.F 30.76 Bs.F 0.00026254 Bs.F 0.00032996 Bs.F
2021-11-14 0.000000000000 Bs.F 30.61 Bs.F 0.00032315 Bs.F 0.00026254 Bs.F
2021-11-13 0.000000000000 Bs.F 37.05 Bs.F 0.00019292 Bs.F 0.00032315 Bs.F
2021-11-12 0.000000000000 Bs.F 37.05 Bs.F 0.00019292 Bs.F 0.00019292 Bs.F
2021-11-09 0.000000000000 Bs.F 0.000000000000 Bs.F 0.00024166 Bs.F 0.00019292 Bs.F
2021-11-08 0.000000000000 Bs.F 0.000000000000 Bs.F 0.00024166 Bs.F 0.00024166 Bs.F
2021-11-07 0.000000000000 Bs.F 3.15 Bs.F 0.00024166 Bs.F 0.00024166 Bs.F
2021-11-06 0.000000000000 Bs.F 3.15 Bs.F 0.00024166 Bs.F 0.00024166 Bs.F
2021-11-05 0.000000000000 Bs.F 16.31 Bs.F 0.00036843 Bs.F 0.00024166 Bs.F
2021-11-04 0.000000000000 Bs.F 90.79 Bs.F 0.00025204 Bs.F 0.00036843 Bs.F
2021-11-03 0.000000000000 Bs.F 35.09 Bs.F 0.00043965 Bs.F 0.00025204 Bs.F
2021-11-02 0.000000000000 Bs.F 35.09 Bs.F 0.00043965 Bs.F 0.00043965 Bs.F
2021-11-01 0.000000000000 Bs.F 0.079693 Bs.F 0.00036918 Bs.F 0.00043965 Bs.F
2021-10-31 0.000000000000 Bs.F 5.68 Bs.F 0.00037057 Bs.F 0.00036918 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android