Rank #N/A
102คนชอบสิ่งนี้
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.001646490377 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2021-11-27 14:58:08 UTC (3 วัน ที่ผ่านมา)
102คนชอบสิ่งนี้
?
ช่วง 24 ชม.
?
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ?
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Delion XAU (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-11-28 0.000000000000 XAU 0.02296237 XAU 0.000000918495 XAU N/A
2021-11-27 0.000000000000 XAU 0.02806081 XAU 0.000000908117 XAU 0.000000918495 XAU
2021-11-26 0.000000000000 XAU 0.03580049 XAU 0.000000986294 XAU 0.000000908117 XAU
2021-11-25 0.000000000000 XAU 0.00517663 XAU 0.000000958991 XAU 0.000000986294 XAU
2021-11-24 0.000000000000 XAU 0.00517663 XAU 0.000000958991 XAU 0.000000958991 XAU
2021-11-22 0.000000000000 XAU 0.01077691 XAU 0.000000969670 XAU 0.000000958991 XAU
2021-11-21 0.000000000000 XAU 0.01077691 XAU 0.000000969670 XAU 0.000000969670 XAU
2021-11-20 0.000000000000 XAU 0.185277 XAU 0.000000944387 XAU 0.000000969670 XAU
2021-11-19 0.000000000000 XAU 0.00678461 XAU 0.00000128 XAU 0.000000944387 XAU
2021-11-18 0.000000000000 XAU 0.01784376 XAU 0.00000129 XAU 0.00000128 XAU
2021-11-17 0.000000000000 XAU 0.01507954 XAU 0.00000131 XAU 0.00000129 XAU
2021-11-16 0.000000000000 XAU 0.123698 XAU 0.00000177 XAU 0.00000131 XAU
2021-11-15 0.000000000000 XAU 0.164571 XAU 0.00000140 XAU 0.00000177 XAU
2021-11-14 0.000000000000 XAU 0.163928 XAU 0.00000173 XAU 0.00000140 XAU
2021-11-13 0.000000000000 XAU 0.198445 XAU 0.00000103 XAU 0.00000173 XAU
2021-11-12 0.000000000000 XAU 0.198445 XAU 0.00000103 XAU 0.00000103 XAU
2021-11-09 0.000000000000 XAU 0.000000000000 XAU 0.00000133 XAU 0.00000103 XAU
2021-11-08 0.000000000000 XAU 0.000000000000 XAU 0.00000133 XAU 0.00000133 XAU
2021-11-07 0.000000000000 XAU 0.01732075 XAU 0.00000133 XAU 0.00000133 XAU
2021-11-06 0.000000000000 XAU 0.01732075 XAU 0.00000133 XAU 0.00000133 XAU
2021-11-05 0.000000000000 XAU 0.090797 XAU 0.00000205 XAU 0.00000133 XAU
2021-11-04 0.000000000000 XAU 0.510680 XAU 0.00000142 XAU 0.00000205 XAU
2021-11-03 0.000000000000 XAU 0.196095 XAU 0.00000246 XAU 0.00000142 XAU
2021-11-02 0.000000000000 XAU 0.196095 XAU 0.00000246 XAU 0.00000246 XAU
2021-11-01 0.000000000000 XAU 0.00044691 XAU 0.00000207 XAU 0.00000246 XAU
2021-10-31 0.000000000000 XAU 0.03179180 XAU 0.00000208 XAU 0.00000207 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android