Coins: 5946
ตลาดแลกเปลี่ยน: 390
มูลค่าตามราคาตลาด: 224,134,696,622 $ 0.63%
ปริมาณ 24 ชม.: 49,794,076,282 $
ค่าความเด่น:
BTC 66.1%
ETH 8.41%
XRP 5.73%
digibyte  (DGB)
DigiByte (DGB)
$0.00792639 -0.12%
0.00000096 BTC -0.34%
8,430คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$98,720,891
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$5,739,032
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00786415 / $0.00802930
Circulating Supply
12,403,561,775 / 21,000,000,000
DGB
USD

การแลกเปลี่ยน DigiByte

* โดยค่าเริ่มต้นแล้ว การจับคู่จะแสดงโดยอิงตาม "คะแนนความเชื่อมั่น" โปรดอ่าน วิธีการ หรือบอกให้เราทราบถึง ความคิดเห็นของคุณ
# แลกเปลี่ยน การจับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ% เทรดล่าสุด Trust Score
1
0.01 $
0.00000091 BTC
1.09% 14,472 $ 35,269 $
103,563.62 $
13828654.611 DGB
1.80% เมื่อไม่นานมานี้
2
0.01 $
0.00000091 BTC
1.09% 14,472 $ 33,518 $
103,563.62 $
13828654.611 DGB
1.80% เมื่อไม่นานมานี้
3
0.01 $
0.00000091 BTC
1.09% 8,211 $ 21,509 $
38,526.73 $
5151153.214 DGB
0.67% เมื่อไม่นานมานี้
4
0.01 $
0.00000091 BTC
1.1% 6,540 $ 8,758 $
7,728.09 $
1031741.963 DGB
0.13% เมื่อไม่นานมานี้
5
0.01 $
0.00757 USD
1.45% 774 $ 5,149 $
5,210.32 $
688285.669 DGB
0.09% เมื่อไม่นานมานี้
6
0.01 $
0.0000431 ETH
0.65% 1,216 $ 1,850 $
5,830.29 $
778565.007 DGB
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
7
0.01 $
0.0000434 ETH
0.6% 1,222 $ 384 $
5,872.28 $
778565.007 DGB
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
8
0.01 $
0.0000426 ETH
0.7% 23 $ 1,698 $
1,291.60 $
174078.102 DGB
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
9
0.01 $
0.00753847 USDT
1.07% 404 $ 947 $
5,902.49 $
782865.509 DGB
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
10
0.01 $
0.0000009 BTC
2.2% 316 $ 805 $
13,646.48 $
1842942.590 DGB
0.24% เมื่อไม่นานมานี้
11
0.01 $
0.0000009 BTC
1.1% 5 $ 82 $
2,657.62 $
358812.322 DGB
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
12
0.01 $
0.00000091 BTC
1.1% 50 $ 89 $
301.24 $
40223.879 DGB
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
13
0.01 $
0.0000009108 BTC
0.2% 19,520 $ 96,201 $
26,257.66 $
3502364.000 DGB
0.46% เมื่อไม่นานมานี้
14
0.01 $
0.007453 USD
1.09% 9,069 $ 51,361 $
1,158.13 $
155391.000 DGB
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
15
0.01 $
0.000042982 ETH
1.68% 3,687 $ 43,592 $
55.80 $
7464.000 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
16
0.01 $
0.044148 TRY
0.31% 1,808 $ 2,359 $
89,864.77 $
11905840.590 DGB
1.57% เมื่อไม่นานมานี้
17
0.01 $
0.00000091 BTC
2.17% 213 $ 448 $
41,339.15 $
5519494.234 DGB
0.72% เมื่อไม่นานมานี้
18
0.01 $
0.00736 USDT
2.25% 0 $ 2,772 $
2,411.24 $
326948.340 DGB
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
19
0.01 $
0.00740332 USDT
2.2% 0 $ 2,844 $
265.89 $
35866.461 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
20
0.01 $
0.00740332 USDT
2.21% 0 $ 1,785 $
265.95 $
35866.461 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
21
0.01 $
0.00000091 BTC
2.17% 29 $ 1,655 $
906.54 $
121207.408 DGB
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
22
0.01 $
0.007724729 TUSD
0.45% 0 $ 0 $
7.09 $
917.886 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
23
0.01 $
0.00000092 BTC
2.17% 785 $ 0 $
646.22 $
85336.380 DGB
0.01% เมื่อไม่นานมานี้
24
0.01 $
0.00004249 ETH
1.1% 0 $ 0 $
1.28 $
173.537 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
25
0.01 $
0.00004249 ETH
1.1% 0 $ 0 $
0.04 $
4.958 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
26
0.01 $
0.00754847 USDT
2.24% 0 $ 0 $
45.95 $
6079.450 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
27
0.01 $
0.00754847 USDT
2.24% 0 $ 0 $
1.31 $
173.699 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
28
0.01 $
0.0000009 BTC
3.02% 0 $ 2 $
2,083.60 $
281311.864 DGB
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
29
0.01 $
2.79921874 DOGE
2.61% 0 $ 9 $
22.95 $
3117.430 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
30
0.01 $
0.00000092 BTC
6.38% 0 $ 0 $
47.41 $
6261.466 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
31
0.01 $
0.00000092 BTC
6.38% 0 $ 0 $
1.35 $
178.899 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
32
0.01 $
0.007719582 USDC
31.6% 0 $ 0 $
0.25 $
32.344 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
33
0.01 $
0.007689094 USDT
31.85% 0 $ 0 $
1.15 $
149.861 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
34
0.01 $
0.00745305 USDT
3.95% 97 $ 0 $
218,322.63 $
29251105.744 DGB
3.81% เมื่อไม่นานมานี้
35
0.01 $
0.000000911 BTC
14.05% 0 $ 0 $
39,592.08 $
5279951.576 DGB
0.69% เมื่อไม่นานมานี้
36
0.01 $
0.00000093 BTC
10.78% 0 $ 0 $
36,893.56 $
4819563.258 DGB
0.64% เมื่อไม่นานมานี้
37
0.01 $
0.00748 USDT
11.24% 0 $ 0 $
27,936.18 $
3727187.904 DGB
0.49% เมื่อไม่นานมานี้
38
0.01 $
0.007501 USD
2.6% 49 $ 31 $
12,152.26 $
1620085.470 DGB
0.21% เมื่อไม่นานมานี้
39
0.01 $
0.0254 XRP
1.56% 20 $ 13 $
3,002.61 $
396377.097 DGB
0.05% เมื่อไม่นานมานี้
40
0.01 $
0.009818 CAD
2.56% 27 $ 49 $
3,735.66 $
498079.660 DGB
0.07% เมื่อไม่นานมานี้
41
0.01 $
0.005803 GBP
2.59% 21 $ 20 $
1,785.15 $
237516.130 DGB
0.03% เมื่อไม่นานมานี้
42
0.01 $
8.8 KRW
6.52% 0 $ 0 $
5,933.89 $
789476.646 DGB
0.10% เมื่อไม่นานมานี้
43
0.01 $
0.006733 EUR
4.79% 0 $ 0 $
3,584.12 $
477643.360 DGB
0.06% เมื่อไม่นานมานี้
44
0.01 $
0.0304 XRP
27.51% 393 $ 0 $
979.88 $
108871.000 DGB
0.02% เมื่อไม่นานมานี้
45
0.01 $
0.00004495 ETH
7.3% 10 $ 0 $
0.26 $
32.570 DGB
0.00% ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
46
0.01 $
0.0000305 ETH
30.68% 0 $ 25 $
64.28 $
12112.037 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
47
0.01 $
2.1 DOGE
30.0% 0 $ 4 $
0.29 $
50.299 DGB
0.00% ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
48
0.01 $
0.005222 PAX
32.18% 0 $ 4 $
0.25 $
48.027 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
49
ZBG ZBG
0.01 $
0.000000991 BTC
26.14% 0 $ 0 $
3,808,810.46 $
467013909.166 DGB
66.37% เมื่อไม่นานมานี้ -
50
0.01 $
0.0000326 BCH
100.0% 0 $ 0 $
614,794.14 $
81355002.619 DGB
10.72% เมื่อไม่นานมานี้ -
51
ZBG ZBG
0.01 $
0.00716 USDT
44.83% 0 $ 0 $
121,631.31 $
16957608.172 DGB
2.12% เมื่อไม่นานมานี้ -
52
0.01 $
0.0000009084 BTC
100.0% 0 $ 0 $
64,492.67 $
8629640.130 DGB
1.12% เมื่อไม่นานมานี้ -
53
0.01 $
0.00000091 BTC
- - -
124,201.02 $
16582991.933 DGB
2.16% เมื่อไม่นานมานี้ -
54
FEX FEX
0.01 $
0.00000091 BTC
- - -
77,531.84 $
10355858.977 DGB
1.35% เมื่อไม่นานมานี้ -
55
0.01 $
0.04401 TRY
- - -
41,824.45 $
5557000.000 DGB
0.73% เมื่อไม่นานมานี้ -
56
0.01 $
0.0000431 ETH
- - -
29,645.71 $
3957879.422 DGB
0.52% เมื่อไม่นานมานี้ -
57
0.01 $
0.00740332 USDT
- - -
27,144.85 $
3663288.171 DGB
0.47% ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
58
0.01 $
0.00000091 BTC
- - -
9,962.35 $
1330235.020 DGB
0.17% เมื่อไม่นานมานี้ -
59
0.01 $
0.007481 CHFT
- - -
9,155.97 $
1201700.000 DGB
0.16% เมื่อไม่นานมานี้ -
60
0.01 $
0.00000099 BTC
- - -
1,207.38 $
148300.000 DGB
0.02% เมื่อไม่นานมานี้ -
61
0.01 $
0.0000009 BTC
- - -
128.55 $
17416.290 DGB
0.00% ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
62
0.01 $
0.00000091 BTC
- - -
59.65 $
7993.264 DGB
0.00% ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
63
0.01 $
0.00004056 ETH
- - -
16.90 $
2395.325 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
64
0.01 $
2.71108802 DOGE
- - -
5.56 $
741.761 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
65
0.01 $
0.000001391 BTC
0.32% 62 $ 2,971 $
10,167.42 $
888021.530 DGB
0.18% เมื่อไม่นานมานี้
66
0.01 $
0.00006599 ETH
1.97% 29 $ 3,892 $
2,136.56 $
185891.960 DGB
0.04% เมื่อไม่นานมานี้
67
0.01 $
0.00736 USDT
2.25% 0 $ 2,772 $
0.00 $
0.000 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
68
0.01 $
0.000001392 BTC
- - -
13.97 $
1219.690 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
69
0.01 $
0.00006586 ETH
- - -
0.00 $
0.000 DGB
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
70
0.01 $
0.0000009 BTC
1.09% 0 $ 227 $
260.96 $
35276.609 DGB
ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
71
0.01 $
0.5065775 RUR
4.98% 24 $ 0 $
3.08 $
387.526 DGB
ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
72
0.01 $
0.0079 USD
5.62% 0 $ 0 $
61.39 $
7771.152 DGB
ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
73
0.01 $
0.00748582 TUSD
0.9% 9,180 $ 31,240 $
336.45 $
44885.000 DGB
ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
74
0.01 $
0.00000093 BTC
3.23% 33 $ 0 $
130.54 $
17110.900 DGB
ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
75
0.01 $
0.00000091 BTC
11.65% 0 $ 329 $
30.89 $
4113.096 DGB
ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
76
0.01 $
0.0090801 WAVES
6.73% 0 $ 6 $
2.27 $
318.937 DGB
ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
77
0.01 $
0.00000103 BTC
7.77% 18 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
5 วัน ที่ผ่านมา
78
0.01 $
0.0075 USD
14.77% 0 $ 27 $
586.51 $
78201.367 DGB
ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
79
0.01 $
0.0000442 ETH
4.52% 228 $ 0 $
8.13 $
1068.510 DGB
3 วัน ที่ผ่านมา -
80
0.01 $
0.00713557 USDT
- - -
7.02 $
983.147 DGB
ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
81
0.01 $
0.0000011 BTC
1.01% 0 $ 27,485,663 $
0.00 $
0.000 DGB
5 วัน ที่ผ่านมา -
82
0.01 $
0.00000092 BTC
2.17% 802 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
83
0.01 $
0.0000442 ETH
4.95% 231 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
3 วัน ที่ผ่านมา -
84
0.00 $
0 ETH
29.39% 0 $ 252 $
0.00 $
0.000 DGB
ประมาณ 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
85
0.01 $
0.00000098 BTC
14.29% 0 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
86
0.01 $
0.0077 EUR
26.03% 2 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
1 วัน ที่ผ่านมา -
87
0.02 $
0.00000205 BTC
61.95% 8 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
7 วัน ที่ผ่านมา -
88
0.01 $
3 UTIP
78.0% 0 $ 0 $
0.00 $
0.000 DGB
3 วัน ที่ผ่านมา -
89
0.00 $
0.00000055 BTC
- - -
1.92 $
426.000 DGB
ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
90
0.01 $
0.00000098 BTC
- - -
0.00 $
0.000 DGB
3 วัน ที่ผ่านมา -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale