dogecoin  (DOGE)
Dogecoin (DOGE)
$0.05987276 14.4%
0.00000115 BTC 13.1%
96,062คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$7,751,629,437
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$3,645,803,116
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.05162946 / $0.06185180
อุปทานที่หมุนเวียน
128,674,304,193 / ∞
DOGE
USD

Dogecoin XLM (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-03-08 16,124,856,862 XLM 2,453,510,024 XLM 0.12541271 XLM N/A
2021-03-07 16,232,523,252 XLM 3,871,343,816 XLM 0.12617899 XLM 0.12541271 XLM
2021-03-06 15,767,014,879 XLM 3,335,513,930 XLM 0.12257351 XLM 0.12617899 XLM
2021-03-05 15,578,061,090 XLM 3,231,163,108 XLM 0.12111753 XLM 0.12257351 XLM
2021-03-04 15,469,499,348 XLM 2,924,157,883 XLM 0.12028632 XLM 0.12111753 XLM
2021-03-03 15,539,241,049 XLM 3,391,693,948 XLM 0.12039371 XLM 0.12028632 XLM
2021-03-02 15,180,512,953 XLM 3,835,303,157 XLM 0.11842148 XLM 0.12039371 XLM
2021-03-01 15,334,275,067 XLM 3,899,210,633 XLM 0.11927316 XLM 0.11842148 XLM
2021-02-28 14,716,683,553 XLM 3,327,010,483 XLM 0.11448154 XLM 0.11927316 XLM
2021-02-27 16,347,181,055 XLM 4,687,549,363 XLM 0.12719742 XLM 0.11448154 XLM
2021-02-26 17,017,331,945 XLM 6,512,569,908 XLM 0.13240675 XLM 0.12719742 XLM
2021-02-25 18,053,328,773 XLM 10,831,177,319 XLM 0.14048224 XLM 0.13240675 XLM
2021-02-24 15,777,929,699 XLM 6,118,458,115 XLM 0.12278931 XLM 0.14048224 XLM
2021-02-23 14,651,759,852 XLM 7,333,668,539 XLM 0.11444531 XLM 0.12278931 XLM
2021-02-22 14,710,283,720 XLM 5,447,492,002 XLM 0.11324592 XLM 0.11444531 XLM
2021-02-21 14,366,139,303 XLM 6,780,186,485 XLM 0.11183813 XLM 0.11324592 XLM
2021-02-20 13,811,694,295 XLM 5,906,392,072 XLM 0.10753325 XLM 0.11183813 XLM
2021-02-19 15,527,097,706 XLM 9,362,550,732 XLM 0.12090127 XLM 0.10753325 XLM
2021-02-18 12,542,816,938 XLM 4,542,451,896 XLM 0.09877614 XLM 0.12090127 XLM
2021-02-17 14,265,666,463 XLM 5,582,844,791 XLM 0.11110291 XLM 0.09877614 XLM
2021-02-16 14,867,080,302 XLM 8,225,228,657 XLM 0.11579915 XLM 0.11110291 XLM
2021-02-15 15,353,900,396 XLM 6,397,732,233 XLM 0.11960396 XLM 0.11579915 XLM
2021-02-14 15,319,375,215 XLM 4,060,221,812 XLM 0.11934782 XLM 0.11960396 XLM
2021-02-13 16,895,244,189 XLM 6,738,777,448 XLM 0.13193901 XLM 0.11934782 XLM
2021-02-12 19,780,002,827 XLM 7,462,373,897 XLM 0.15413204 XLM 0.13193901 XLM
2021-02-11 22,553,903,588 XLM 15,308,617,566 XLM 0.17724106 XLM 0.15413204 XLM
2021-02-10 22,506,157,759 XLM 15,494,405,663 XLM 0.17541283 XLM 0.17724106 XLM
2021-02-09 25,415,198,658 XLM 27,064,995,353 XLM 0.19810773 XLM 0.17541283 XLM
2021-02-08 26,457,793,470 XLM 35,459,765,587 XLM 0.20331309 XLM 0.19810773 XLM
2021-02-07 19,477,292,873 XLM 15,010,532,507 XLM 0.15295383 XLM 0.20331309 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android