doyourtip  (DYT)
DoYourTip (DYT)
$0.337752 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-10-23 00:21:41 UTC (ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
238คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
$495,306
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
1,466,479 / 1,466,479
DYT
USD

DoYourTip BNB (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2020-10-23 16,283 BNB 254.996 BNB 0.01095849 BNB N/A
2020-10-22 16,030 BNB 150.463 BNB 0.01135912 BNB 0.01095849 BNB
2020-10-21 15,841 BNB 74.939 BNB 0.01083664 BNB 0.01135912 BNB
2020-10-20 16,097 BNB 88.709 BNB 0.01097590 BNB 0.01083664 BNB
2020-10-19 15,555 BNB 134.882 BNB 0.01068946 BNB 0.01097590 BNB
2020-10-18 15,568 BNB 129.571 BNB 0.01066494 BNB 0.01068946 BNB
2020-10-17 15,357 BNB 216.862 BNB 0.01044401 BNB 0.01066494 BNB
2020-10-16 15,755 BNB 135.053 BNB 0.01085030 BNB 0.01044401 BNB
2020-10-15 16,054 BNB 238.968 BNB 0.01080085 BNB 0.01085030 BNB
2020-10-14 15,326 BNB 153.613 BNB 0.01055287 BNB 0.01080085 BNB
2020-10-13 16,564 BNB 81.261 BNB 0.01010288 BNB 0.01055287 BNB
2020-10-12 17,269 BNB 104.012 BNB 0.01178734 BNB 0.01010288 BNB
2020-10-11 17,867 BNB 233.826 BNB 0.01198701 BNB 0.01178734 BNB
2020-10-10 16,427 BNB 152.582 BNB 0.01113641 BNB 0.01198701 BNB
2020-10-09 15,916 BNB 185.796 BNB 0.01087378 BNB 0.01113641 BNB
2020-10-08 15,696 BNB 317.649 BNB 0.01061377 BNB 0.01087378 BNB
2020-10-07 16,530 BNB 61.843 BNB 0.01124157 BNB 0.01061377 BNB
2020-10-06 15,909 BNB 268.938 BNB 0.01086877 BNB 0.01124157 BNB
2020-10-05 17,912 BNB 83.253 BNB 0.01127025 BNB 0.01086877 BNB
2020-10-04 17,802 BNB 477.428 BNB 0.01201361 BNB 0.01127025 BNB
2020-10-03 16,599 BNB 227.138 BNB 0.01119397 BNB 0.01201361 BNB
2020-10-02 16,082 BNB 153.223 BNB 0.01098920 BNB 0.01119397 BNB
2020-10-01 15,523 BNB 312.703 BNB 0.01053833 BNB 0.01098920 BNB
2020-09-30 14,520 BNB 158.906 BNB 0.00989939 BNB 0.01053833 BNB
2020-09-29 16,032 BNB 202.306 BNB 0.01093153 BNB 0.00989939 BNB
2020-09-28 17,029 BNB 372.605 BNB 0.01159977 BNB 0.01093153 BNB
2020-09-27 17,314 BNB 78.075 BNB 0.01180489 BNB 0.01159977 BNB
2020-09-26 18,402 BNB 59.196 BNB 0.01251557 BNB 0.01180489 BNB
2020-09-25 18,071 BNB 376.224 BNB 0.01230104 BNB 0.01251557 BNB
2020-09-24 15,435 BNB 584.059 BNB 0.01050584 BNB 0.01230104 BNB
2020-09-23 23,958 BNB 3,207 BNB 0.01550687 BNB 0.01050584 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android