educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0.00431424 3.4%
0.00000009 BTC -0.3%
0.00000300 ETH -2.8%
151คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$985,768
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00414937 / $0.00477510
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 1,000,000,000
EKT
USD

EDUCare XAG (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ Market Cap Volume เปิด ปิด
2021-03-01 0.00000000 XAG 39,302 XAG 0.00016342 XAG N/A
2021-02-28 0.00000000 XAG 12,650.67 XAG 0.00016753 XAG 0.00016342 XAG
2021-02-27 0.00000000 XAG 14,918.38 XAG 0.00016029 XAG 0.00016753 XAG
2021-02-26 0.00000000 XAG 21,984 XAG 0.00016048 XAG 0.00016029 XAG
2021-02-25 0.00000000 XAG 24,529 XAG 0.00017281 XAG 0.00016048 XAG
2021-02-24 0.00000000 XAG 25,134 XAG 0.00016039 XAG 0.00017281 XAG
2021-02-23 0.00000000 XAG 33,014 XAG 0.00019805 XAG 0.00016039 XAG
2021-02-22 0.00000000 XAG 30,552 XAG 0.00025164 XAG 0.00019805 XAG
2021-02-21 0.00000000 XAG 22,232 XAG 0.00022709 XAG 0.00025164 XAG
2021-02-20 0.00000000 XAG 24,469 XAG 0.00022335 XAG 0.00022709 XAG
2021-02-19 0.00000000 XAG 28,920 XAG 0.00024019 XAG 0.00022335 XAG
2021-02-18 0.00000000 XAG 30,986 XAG 0.00024391 XAG 0.00024019 XAG
2021-02-17 0.00000000 XAG 30,784 XAG 0.00026737 XAG 0.00024391 XAG
2021-02-16 0.00000000 XAG 61,253 XAG 0.00028954 XAG 0.00026737 XAG
2021-02-15 0.00000000 XAG 108,131 XAG 0.00032971 XAG 0.00028954 XAG
2021-02-14 0.00000000 XAG 74,363 XAG 0.00027423 XAG 0.00032971 XAG
2021-02-13 0.00000000 XAG 97,198 XAG 0.00024473 XAG 0.00027423 XAG
2021-02-12 0.00000000 XAG 207,308 XAG 0.00025958 XAG 0.00024473 XAG
2021-02-11 0.00000000 XAG 27,016 XAG 0.00015075 XAG 0.00025958 XAG
2021-02-10 0.00000000 XAG 24,849 XAG 0.00013756 XAG 0.00015075 XAG
2021-02-09 0.00000000 XAG 15,315.09 XAG 0.00012410 XAG 0.00013756 XAG
2021-02-08 0.00000000 XAG 12,662.15 XAG 0.00011245 XAG 0.00012410 XAG
2021-02-07 0.00000000 XAG 13,445.86 XAG 0.00010953 XAG 0.00011245 XAG
2021-02-06 0.00000000 XAG 12,677.82 XAG 0.00011882 XAG 0.00010953 XAG
2021-02-05 0.00000000 XAG 13,937.57 XAG 0.00011640 XAG 0.00011882 XAG
2021-02-04 0.00000000 XAG 11,948.74 XAG 0.00010894 XAG 0.00011640 XAG
2021-02-03 0.00000000 XAG 8,478.39 XAG 0.00010664 XAG 0.00010894 XAG
2021-02-02 0.00000000 XAG 12,697.73 XAG 0.00010022 XAG 0.00010664 XAG
2021-02-01 0.00000000 XAG 34,091 XAG 0.00010409 XAG 0.00010022 XAG
2021-01-31 0.00000000 XAG 26,774 XAG 0.00009790 XAG 0.00010409 XAG
2021-01-30 0.00000000 XAG 33,875 XAG 0.00010402 XAG 0.00009790 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android