Rank #
388คนชอบสิ่งนี้
xel  (XEL)
XEL (XEL)
388คนชอบสิ่งนี้
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

XEL USD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android