electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00225989 1.6%
0.00000004 BTC -0.2%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$64,806
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00196532 / $0.00228460
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain BCH (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-14 0.0000000000 BCH 97.886 BCH 0.00000290 BCH N/A
2021-04-13 0.0000000000 BCH 73.783 BCH 0.00000307 BCH 0.00000290 BCH
2021-04-12 0.0000000000 BCH 85.066 BCH 0.00000309 BCH 0.00000307 BCH
2021-04-11 0.0000000000 BCH 115.689 BCH 0.00000324 BCH 0.00000309 BCH
2021-04-10 0.0000000000 BCH 121.531 BCH 0.00000355 BCH 0.00000324 BCH
2021-04-09 0.0000000000 BCH 293.293 BCH 0.00000369 BCH 0.00000355 BCH
2021-04-08 0.0000000000 BCH 167.889 BCH 0.00000327 BCH 0.00000369 BCH
2021-04-07 0.0000000000 BCH 147.269 BCH 0.00000280 BCH 0.00000327 BCH
2021-04-06 0.0000000000 BCH 241.409 BCH 0.00000277 BCH 0.00000280 BCH
2021-04-05 0.0000000000 BCH 75.382 BCH 0.00000277 BCH 0.00000277 BCH
2021-04-04 0.0000000000 BCH 81.245 BCH 0.00000299 BCH 0.00000277 BCH
2021-04-03 0.0000000000 BCH 133.992 BCH 0.00000287 BCH 0.00000299 BCH
2021-04-02 0.0000000000 BCH 96.795 BCH 0.00000283 BCH 0.00000287 BCH
2021-04-01 0.0000000000 BCH 59.619 BCH 0.00000282 BCH 0.00000283 BCH
2021-03-31 0.0000000000 BCH 66.659 BCH 0.00000284 BCH 0.00000282 BCH
2021-03-30 0.0000000000 BCH 66.552 BCH 0.00000285 BCH 0.00000284 BCH
2021-03-29 0.0000000000 BCH 54.040 BCH 0.00000283 BCH 0.00000285 BCH
2021-03-28 0.0000000000 BCH 59.455 BCH 0.00000272 BCH 0.00000283 BCH
2021-03-27 0.0000000000 BCH 58.455 BCH 0.00000278 BCH 0.00000272 BCH
2021-03-26 0.0000000000 BCH 58.791 BCH 0.00000288 BCH 0.00000278 BCH
2021-03-25 0.0000000000 BCH 59.695 BCH 0.00000310 BCH 0.00000288 BCH
2021-03-24 0.0000000000 BCH 50.795 BCH 0.00000282 BCH 0.00000310 BCH
2021-03-23 0.0000000000 BCH 54.030 BCH 0.00000297 BCH 0.00000282 BCH
2021-03-22 0.0000000000 BCH 64.849 BCH 0.00000307 BCH 0.00000297 BCH
2021-03-21 0.0000000000 BCH 71.354 BCH 0.00000302 BCH 0.00000307 BCH
2021-03-20 0.0000000000 BCH 83.771 BCH 0.00000305 BCH 0.00000302 BCH
2021-03-19 0.0000000000 BCH 80.694 BCH 0.00000307 BCH 0.00000305 BCH
2021-03-18 0.0000000000 BCH 52.491 BCH 0.00000270 BCH 0.00000307 BCH
2021-03-17 0.0000000000 BCH 54.476 BCH 0.00000275 BCH 0.00000270 BCH
2021-03-16 0.0000000000 BCH 82.137 BCH 0.00000276 BCH 0.00000275 BCH
2021-03-15 0.0000000000 BCH 113.164 BCH 0.00000286 BCH 0.00000276 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android