Rank #N/A
106คนชอบสิ่งนี้
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.000746523515 -6.0%
0.00000002 BTC -4.6%
106คนชอบสิ่งนี้
$0.000728284508
ช่วง 24 ชม.
$0.000814329149
มูลค่าตามราคาตลาด ?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $374.24
อุปทานที่หมุนเวียน ?
อุปทานรวม 500,000,000
แสดงข้อมูล
ซ่อนข้อมูล

Electronic PK Chain CLP (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2022-01-18 0.000000000000 CLP$ 229,944 CLP$ 0.612336 CLP$ N/A
2022-01-17 0.000000000000 CLP$ 159,310 CLP$ 0.657460 CLP$ 0.612336 CLP$
2022-01-16 0.000000000000 CLP$ 161,959 CLP$ 0.660122 CLP$ 0.657460 CLP$
2022-01-15 0.000000000000 CLP$ 985,034 CLP$ 0.654233 CLP$ 0.660122 CLP$
2022-01-14 0.000000000000 CLP$ 165,509 CLP$ 0.667912 CLP$ 0.654233 CLP$
2022-01-13 0.000000000000 CLP$ 68,772 CLP$ 0.666868 CLP$ 0.667912 CLP$
2022-01-12 0.000000000000 CLP$ 353,161 CLP$ 0.662892 CLP$ 0.666868 CLP$
2022-01-11 0.000000000000 CLP$ 1,433,916 CLP$ 0.669260 CLP$ 0.662892 CLP$
2022-01-10 0.000000000000 CLP$ 244,845 CLP$ 0.671243 CLP$ 0.669260 CLP$
2022-01-09 0.000000000000 CLP$ 287,187 CLP$ 0.644930 CLP$ 0.671243 CLP$
2022-01-08 0.000000000000 CLP$ 1,301,533 CLP$ 0.652697 CLP$ 0.644930 CLP$
2022-01-07 0.000000000000 CLP$ 1,560,941 CLP$ 0.666965 CLP$ 0.652697 CLP$
2022-01-06 0.000000000000 CLP$ 3,167,232 CLP$ 0.658615 CLP$ 0.666965 CLP$
2022-01-05 0.000000000000 CLP$ 374,381 CLP$ 0.697242 CLP$ 0.658615 CLP$
2022-01-04 0.000000000000 CLP$ 382,958 CLP$ 0.722420 CLP$ 0.697242 CLP$
2022-01-03 0.000000000000 CLP$ 857,503 CLP$ 0.753849 CLP$ 0.722420 CLP$
2022-01-02 0.000000000000 CLP$ 578,740 CLP$ 0.754475 CLP$ 0.753849 CLP$
2022-01-01 0.000000000000 CLP$ 470,074 CLP$ 0.748849 CLP$ 0.754475 CLP$
2021-12-31 0.000000000000 CLP$ 504,403 CLP$ 0.779334 CLP$ 0.748849 CLP$
2021-12-30 0.000000000000 CLP$ 535,764 CLP$ 0.753336 CLP$ 0.779334 CLP$
2021-12-29 0.000000000000 CLP$ 543,136 CLP$ 0.789830 CLP$ 0.753336 CLP$
2021-12-28 0.000000000000 CLP$ 605,629 CLP$ 0.814104 CLP$ 0.789830 CLP$
2021-12-27 0.000000000000 CLP$ 1,418,286 CLP$ 0.814265 CLP$ 0.814104 CLP$
2021-12-26 0.000000000000 CLP$ 992,684 CLP$ 0.857272 CLP$ 0.814265 CLP$
2021-12-25 0.000000000000 CLP$ 1,097,801 CLP$ 0.821100 CLP$ 0.857272 CLP$
2021-12-24 0.000000000000 CLP$ 759,812 CLP$ 0.834889 CLP$ 0.821100 CLP$
2021-12-23 0.000000000000 CLP$ 506,284 CLP$ 0.795087 CLP$ 0.834889 CLP$
2021-12-22 0.000000000000 CLP$ 564,740 CLP$ 0.821467 CLP$ 0.795087 CLP$
2021-12-21 0.000000000000 CLP$ 313,380 CLP$ 0.791174 CLP$ 0.821467 CLP$
2021-12-20 0.000000000000 CLP$ 393,106 CLP$ 0.791143 CLP$ 0.791174 CLP$
2021-12-19 0.000000000000 CLP$ 607,845 CLP$ 0.792912 CLP$ 0.791143 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android