electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00322817 40.9%
0.00000005 BTC 44.4%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$274,638
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00222712 / $0.00381571
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain DKK (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-16 0.00000000 kr. 614,009 kr. 0.01630671 kr. N/A
2021-04-15 0.00000000 kr. 390,546 kr. 0.01368618 kr. 0.01630671 kr.
2021-04-14 0.00000000 kr. 455,402 kr. 0.01350126 kr. 0.01368618 kr.
2021-04-13 0.00000000 kr. 310,108 kr. 0.01291752 kr. 0.01350126 kr.
2021-04-12 0.00000000 kr. 365,966 kr. 0.01329467 kr. 0.01291752 kr.
2021-04-11 0.00000000 kr. 484,283 kr. 0.01356778 kr. 0.01329467 kr.
2021-04-10 0.00000000 kr. 480,496 kr. 0.01402064 kr. 0.01356778 kr.
2021-04-09 0.00000000 kr. 1,176,827 kr. 0.01482036 kr. 0.01402064 kr.
2021-04-08 0.00000000 kr. 653,700 kr. 0.01272470 kr. 0.01482036 kr.
2021-04-07 0.00000000 kr. 612,402 kr. 0.01163629 kr. 0.01272470 kr.
2021-04-06 0.00000000 kr. 975,738 kr. 0.01118928 kr. 0.01163629 kr.
2021-04-05 0.00000000 kr. 266,803 kr. 0.00980083 kr. 0.01118928 kr.
2021-04-04 0.00000000 kr. 273,013 kr. 0.01006072 kr. 0.00980083 kr.
2021-04-03 0.00000000 kr. 492,276 kr. 0.01054097 kr. 0.01006072 kr.
2021-04-02 0.00000000 kr. 340,189 kr. 0.00995249 kr. 0.01054097 kr.
2021-04-01 0.00000000 kr. 204,268 kr. 0.00964610 kr. 0.00995249 kr.
2021-03-31 0.00000000 kr. 221,817 kr. 0.00945526 kr. 0.00964610 kr.
2021-03-30 0.00000000 kr. 217,928 kr. 0.00934401 kr. 0.00945526 kr.
2021-03-29 0.00000000 kr. 169,503 kr. 0.00886605 kr. 0.00934401 kr.
2021-03-28 0.00000000 kr. 187,609 kr. 0.00858361 kr. 0.00886605 kr.
2021-03-27 0.00000000 kr. 187,106 kr. 0.00890048 kr. 0.00858361 kr.
2021-03-26 0.00000000 kr. 175,496 kr. 0.00858708 kr. 0.00890048 kr.
2021-03-25 0.00000000 kr. 178,890 kr. 0.00927732 kr. 0.00858708 kr.
2021-03-24 0.00000000 kr. 163,447 kr. 0.00907221 kr. 0.00927732 kr.
2021-03-23 0.00000000 kr. 171,962 kr. 0.00946850 kr. 0.00907221 kr.
2021-03-22 0.00000000 kr. 213,277 kr. 0.01009570 kr. 0.00946850 kr.
2021-03-21 0.00000000 kr. 240,390 kr. 0.01018143 kr. 0.01009570 kr.
2021-03-20 0.00000000 kr. 278,792 kr. 0.01014257 kr. 0.01018143 kr.
2021-03-19 0.00000000 kr. 266,709 kr. 0.01015724 kr. 0.01014257 kr.
2021-03-18 0.00000000 kr. 176,731 kr. 0.00907735 kr. 0.01015724 kr.
2021-03-17 0.00000000 kr. 179,874 kr. 0.00908877 kr. 0.00907735 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android