electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00459599 23.6%
0.00000008 BTC 25.6%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$336,235
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00362094 / $0.00562720
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain DOT (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-17 0.0000000000 DOT 12,949 DOT 0.00010457 DOT N/A
2021-04-16 0.0000000000 DOT 2,271 DOT 0.00006030 DOT 0.00010457 DOT
2021-04-15 0.0000000000 DOT 1,481 DOT 0.00005189 DOT 0.00006030 DOT
2021-04-14 0.0000000000 DOT 1,693 DOT 0.00005019 DOT 0.00005189 DOT
2021-04-13 0.0000000000 DOT 1,225 DOT 0.00005101 DOT 0.00005019 DOT
2021-04-12 0.0000000000 DOT 1,415 DOT 0.00005141 DOT 0.00005101 DOT
2021-04-11 0.0000000000 DOT 1,867 DOT 0.00005232 DOT 0.00005141 DOT
2021-04-10 0.0000000000 DOT 1,884 DOT 0.00005497 DOT 0.00005232 DOT
2021-04-09 0.0000000000 DOT 4,543 DOT 0.00005722 DOT 0.00005497 DOT
2021-04-08 0.0000000000 DOT 2,622 DOT 0.00005104 DOT 0.00005722 DOT
2021-04-07 0.0000000000 DOT 2,248 DOT 0.00004271 DOT 0.00005104 DOT
2021-04-06 0.0000000000 DOT 3,412 DOT 0.00003912 DOT 0.00004271 DOT
2021-04-05 0.0000000000 DOT 961.066 DOT 0.00003530 DOT 0.00003912 DOT
2021-04-04 0.0000000000 DOT 1,038 DOT 0.00003825 DOT 0.00003530 DOT
2021-04-03 0.0000000000 DOT 1,901 DOT 0.00004070 DOT 0.00003825 DOT
2021-04-02 0.0000000000 DOT 1,434 DOT 0.00004195 DOT 0.00004070 DOT
2021-04-01 0.0000000000 DOT 873.124 DOT 0.00004123 DOT 0.00004195 DOT
2021-03-31 0.0000000000 DOT 1,030 DOT 0.00004392 DOT 0.00004123 DOT
2021-03-30 0.0000000000 DOT 1,006 DOT 0.00004312 DOT 0.00004392 DOT
2021-03-29 0.0000000000 DOT 834.272 DOT 0.00004364 DOT 0.00004312 DOT
2021-03-28 0.0000000000 DOT 912.745 DOT 0.00004176 DOT 0.00004364 DOT
2021-03-27 0.0000000000 DOT 895.920 DOT 0.00004262 DOT 0.00004176 DOT
2021-03-26 0.0000000000 DOT 935.691 DOT 0.00004578 DOT 0.00004262 DOT
2021-03-25 0.0000000000 DOT 936.452 DOT 0.00004856 DOT 0.00004578 DOT
2021-03-24 0.0000000000 DOT 757.612 DOT 0.00004205 DOT 0.00004856 DOT
2021-03-23 0.0000000000 DOT 778.846 DOT 0.00004288 DOT 0.00004205 DOT
2021-03-22 0.0000000000 DOT 926.908 DOT 0.00004388 DOT 0.00004288 DOT
2021-03-21 0.0000000000 DOT 1,023 DOT 0.00004332 DOT 0.00004388 DOT
2021-03-20 0.0000000000 DOT 1,168 DOT 0.00004250 DOT 0.00004332 DOT
2021-03-19 0.0000000000 DOT 1,203 DOT 0.00004583 DOT 0.00004250 DOT
2021-03-18 0.0000000000 DOT 785.503 DOT 0.00004035 DOT 0.00004583 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android