electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0.00462904 25.1%
0.00000008 BTC 25.1%
55คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$351,064
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
$0.00347277 / $0.00562720
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 500,000,000
EPC
USD

Electronic PK Chain IDR (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2021-04-17 0.00000000 Rp 7,833,515,785 Rp 63.26 Rp N/A
2021-04-16 0.00000000 Rp 1,445,038,570 Rp 38.38 Rp 63.26 Rp
2021-04-15 0.00000000 Rp 919,789,074 Rp 32.23 Rp 38.38 Rp
2021-04-14 0.00000000 Rp 1,070,391,797 Rp 31.73 Rp 32.23 Rp
2021-04-13 0.00000000 Rp 726,267,466 Rp 30.25 Rp 31.73 Rp
2021-04-12 0.00000000 Rp 853,112,289 Rp 30.99 Rp 30.25 Rp
2021-04-11 0.00000000 Rp 1,132,530,661 Rp 31.73 Rp 30.99 Rp
2021-04-10 0.00000000 Rp 1,123,785,352 Rp 32.79 Rp 31.73 Rp
2021-04-09 0.00000000 Rp 2,752,783,424 Rp 34.67 Rp 32.79 Rp
2021-04-08 0.00000000 Rp 1,520,112,419 Rp 29.59 Rp 34.67 Rp
2021-04-07 0.00000000 Rp 1,414,525,365 Rp 26.88 Rp 29.59 Rp
2021-04-06 0.00000000 Rp 2,243,900,584 Rp 25.73 Rp 26.88 Rp
2021-04-05 0.00000000 Rp 613,301,921 Rp 22.53 Rp 25.73 Rp
2021-04-04 0.00000000 Rp 627,477,116 Rp 23.12 Rp 22.53 Rp
2021-04-03 0.00000000 Rp 1,131,417,688 Rp 24.23 Rp 23.12 Rp
2021-04-02 0.00000000 Rp 781,478,237 Rp 22.86 Rp 24.23 Rp
2021-04-01 0.00000000 Rp 469,168,336 Rp 22.16 Rp 22.86 Rp
2021-03-31 0.00000000 Rp 508,797,022 Rp 21.69 Rp 22.16 Rp
2021-03-30 0.00000000 Rp 498,582,622 Rp 21.38 Rp 21.69 Rp
2021-03-29 0.00000000 Rp 387,389,490 Rp 20.26 Rp 21.38 Rp
2021-03-28 0.00000000 Rp 428,879,399 Rp 19.62 Rp 20.26 Rp
2021-03-27 0.00000000 Rp 427,729,371 Rp 20.35 Rp 19.62 Rp
2021-03-26 0.00000000 Rp 401,785,658 Rp 19.66 Rp 20.35 Rp
2021-03-25 0.00000000 Rp 410,973,235 Rp 21.31 Rp 19.66 Rp
2021-03-24 0.00000000 Rp 376,223,189 Rp 20.88 Rp 21.31 Rp
2021-03-23 0.00000000 Rp 397,948,570 Rp 21.91 Rp 20.88 Rp
2021-03-22 0.00000000 Rp 491,203,107 Rp 23.25 Rp 21.91 Rp
2021-03-21 0.00000000 Rp 553,075,495 Rp 23.42 Rp 23.25 Rp
2021-03-20 0.00000000 Rp 641,427,972 Rp 23.34 Rp 23.42 Rp
2021-03-19 0.00000000 Rp 616,898,043 Rp 23.49 Rp 23.34 Rp
2021-03-18 0.00000000 Rp 408,469,090 Rp 20.98 Rp 23.49 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android